Sık gürülen HPV tipleri ve özellikleri nelerdir?

Düşük riskli HPV alt tipleri
HPV Tip 5
• HPV tip 5 özellikle güneşe maruz kalınan yerlerde daha sonra oluşan skuamöz deri kanserlerine predispozan bir durum olan epidermodyplasia verruciformis’e en sık neden olan alt tip olarak bilinmektedir.
HPV Tip 6 HPV Tip 11
• Üst solunum yollarında oluşan papillom ve hem erkek hem de kadında dış genitallerde kondilom (genital siğil) adı verilen lezyonlara neden olurlar.
• Tip 6 düşük riskli olmasına rağmen rahim ağzı (serviks ) kanserlerinin % 0-5’inde tip 11 ise % 0-10’unda görülmektedir.
HPV Tip 42 HPV Tip 43 HPV Tip 44
• Genetik yapı olarak 6 11 ile yakın benzerlik gösterirler.

Yüksek riskli HPV alt tipleri
HPV Tip 16
• Yüksek dereceli intraepitelyal servikal lezyonların (CİN 2 CİN 3) ve kanserlerin % 45-65’inde pozitif olarak bulunmaktadır.
• Düşük dereceli servikal lezyonlarda (CİN 1) % 15-40 oranında pozitiftir.
• Kadın genital sisteminin rahim ağzı (serviks) dışındaki bölgelerinde diğer yüksek dereceli lezyonlarda % 85 oranında pozitif olarak saptanmaktadır.
• Vulva lezyonlarında % 40 oranında pozitiftir.
• Tedaviye dirençli ve tedaviye rağmen devamlı tekrar eden genital siğil (kondiloma aküminata) vakalarında % 10 pozitiftir.
HPV Tip 18
• Düşük dereceli lezyonlarda (CİN 1) nadiren görülür.
• Glandüler lezyonlar ve invaziv kansere geçişin HPV Tip 18 daha hızlı olduğu düşünülmektedir.
• Glandüler displazi (rahim ağzı kanalı kanseri öncüsü) ve servikal adenokarsinom (rahim ağzı kanalı kanseri ) ile daha yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir.
• Kanserlerin % 15-25’inde pozitif olarak bulunmaktadır.
HPV Tip 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 68
• Displazi (kanser öncesi lezyonlar) ile yakın ilişkili lezyonlar olup kanserlerin %5-10’unda pozitif olarak saptanmaktadır.