Koruyucu Tıbbi Hizmetler Koruyucu Tıbbi hizmetler aile planlamasıseksüel alışkanlıklar zührevi hastalıklar sigara alkol uyuşturucu kullanımı diyet ve fiziksel egzersizleri'de içeren sağlıkla ilgili çok çeşitli davranışlar ve risklerleri için tarama ve danışmanlık hizmetlerini kapsar. (ayrıntılı bilgi için) Menstrüel Siklus (Adet Düzeni) regulasyonu Kadınların tıbbi yardım için başvuru nedenlerinin en önde gelenlerinden biri menstrüasyon (adet) bozukluğudur. Tanı veya tedavi amaçlı planlar formüle etmek yararlı olmakla birlikte her bir menstrüel kanama anormalliğini direkt olarak belirli bir nedenle bağlayabilmek mümkün değildir. (ayrıntılı bilgi için) Aile Planlaması Her kadının bir veya iki çocuk sahibi olması beklendiğinden üreme yıllarının çoğunluğu gebeliği engellemeye çalışmakla geçer. üremenin etkin kontrolü bir kadının çocuk doğurma dışındaki bireysel amaçlarına ulaşması için şarttır. Başlıca Kontrasptif yöntemleri Koitus interruptus (geri çekme) Laktasyon (emzirme- fizyolojik) Periyodik yoksunluk Kondomlar Spermistler Diyafram / kapak Kiat380A Progestasert Oral kontraseptifler DMPA İmplantlar Vazektomi (erkek kordonlarının bağlanması Postkoital hormonlar Tubal ligasyon (tüplerin bağlanması) (ayrıntılı bilgi için) Cinsellik Ve Cinsel Fonksiyon Düzeni Cinsellik ve cinsel fonksiyon kadının sağlıklı ve iyi durumda olmasını sağlayan bir bütünün parçasıdır.Toplumda cinsel kaygılar ve cinsel fonksiyon bozuklukları sıktır. Son günlerde yapılan bir kısım araştırmanın sonucuna göre cinsel problemleri olan kadınların oranı yaklaşık %60 'dır kadınların üçte birisinde sekse ilgi azalmış %20'si seksin haz vermediğinden bahsetmekte %15'inde ağrılı birleşme %50'ye varan kısımda uyarılma güçlüğü olmakta ve %25'evaran kadın orgazm olamıyor.Cinsel yanıt siklusu: kadındaki cinsel yanıt siklusu fizyolojik (hormonal vasküler müsküler ve ürolojik) psikolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileıimi sonucu oluıur.cinsel yanıt siklusunun ilk fazı istektir. Bunu takiben dört adet faz izler bunlar uyanışplato fazı ve orgazm fazı ve en son aşama olan resolüsyen fazı ile biter. (ayrıntılı bilgi için) Seksüel Ağrı Hastalıkları Vajnismusenis parmaktampon veya spekulumla vajinaya girilmeye çalışıldığında vajinanın dış 1/3'ünü çevreleyen perineal kasların tekrarlayıcı veya kalıcı istemsiz kontraksiyonudur.(kasılması) Disparon: Disparon i “zor çiftleşme” vajinusmus yokluğunda cinsel ilişkiden önce ilişki sırasında veya sonra oluşan genital ağrıdır. Kadınların yaklaşık 2/3'ünü hayatları boyunca etkiledikleri tahmin edilmektedir. menopozda hormon replasman tedavisi amacıyla çeşitli hormon tedavisi alan hanımlarda kanama oluşabilir. Ancak herzaman madalyonun arkasından bakmak gerekir (ayrıntılı bilgi için) menopoz sonrası vajina kanaması: : menopozda hormon replasman tedavisi amacıyla çeşitli hormon tedavisi alan hanımlarda kanama oluşabilir. Ancak herzaman madalyonun arkasından bakmak gerekir (ayrıntılı bilgi için) Menopoz Sonrası Kanama Nedenleri Bu dönem genel olarak kırklı yaşların ortası ile sonu arasında premenopoz olarak başlayan semptomlar pastmenopoz (menepoz sonrası) periyod dönemi ile devam eder. Menepoz ovaryan fonksiyonların kesilmesi sonucu adetlerin daimi olarak kesilmesi şeklinde tarif edilen menopoz bu dönemin en belirli olayı olmasına rağmen hemen önceki yıllar ve sonraki dekadların daha büyük klinik önemi vardır. Menopozal geçiş olarak da bilinen menopoz öncesi hormonal geçiş dönemi olaysız yada belirgin semptomların dönemi olbilir.Bu dönem genel olarak kırklı yaşların ortası ile sonu arasında sşsş yada relatifee olarak aki başlayabilir.Menopozal geçiş dönemi ile başlayan semptomlar pastrenıpozal peryod dönemde de devam eder. Başlıca Değişiklikler Çocuk doğurma kapasitesi kaybı gençliğin kaybı deri değisiklileri ruhsal durumda ve davranışta değişiklikler düzensiz kanama kanamanın kesilmesi kas ve kemik ağrıları (osteoporoz) sıcak basmak uyku bozuklukları kondroaskler hastalıkları (ayrıntılı bilgi için) Uterin Kitleler uterin leiomyomlar: myoma veya fibroid olarak da bilinirler ve beyin uterin tümörlerin en yaygın olanıdır. Doğurganlık yaş grubu kadınların en az %20'sinde görülürler ve yıllık rutin muayenede tesadüfen saptanırlar.Tek olarak görünebilirler ise de sıklıkla çok sayıdadırlar. Anormal kanamalardan pelvik basıya kadar değişen ve tanı konmasını sağlayan bir semptoma sebep olurlar. (ayrıntılı bilgi için) Primer veya sekonder dismenove (ağrılı adet görme) : disemove adet gören kadınların yaklaşık %50'sini etkileyen sık rastlanan jinekolojik hastalıktır. Primer dismenore pelvik patoloji olmaksızın görülen ağrıdır buna karşın sekonder dismove altta yatan bir patoloji ile birlikte olan ağrılı menstrüasyon'dur. (ayrıntılı bilgi için) ovaryon kitleler (yumurtalık kitleleri) Reprodüktif yıllarda sıkça görülen ovarsan tümörlerin yaklaşık üçte ikisine reprodüktif yıllarda rastlanır 45 yaş öncesi bir hasta primer over tümörünün maliyn(kötü)olma olasılığı onbeşte birdir.(ayrıntılı bilgi için) ERKEN GEBELİK KAYBI ve EKTOPİK GEBELİK (Dış Gebelik) Anormal gebelik eksrautern (utenes dışı) veya intrauterin (uterus için) olabilir. Dış gebelik fertilize ovumun endometriumdan farklı bir dokuda implante olması halinde oluşur.Düşük tehditi 20. gebelik haftasından önce vajinal kanama olması şeklinde tanımlarınır.Tüm gebeliklerin yaklaşık %30-40'ında görülür.Bir dış gebelikten sonra takip eden gebelikleri ektopik gebelik riski 7-13 kat artar. Bir sonraki gebeliğin normal olma şansı %50-80 tubal gebelik olmas şansı %10-25'dir kalan hastalarda inferti (kısır) olacaklardır. (ayrıntılı bilgi için) Meme Hastalıkları ve Tedavisi : Özellikle kanser nitaliği taşıyan meme tümörleri çoğu kez asemptomatiktir vesadece fizik muyene veya mamografi ile saptanabilir. mamografi ve ultrasonografi meme lezyonlarının erken tanısı için en güvenili ve yaygın görüntüleme teknikjleridir. (ayrıntılı bilgi için) İdrar Kaçırma ve Tedavisi sosyal ve hijyenik bir problem olan ve objektif olarak gösterilebilen üriner inkontinans istem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanır. sorunun sıklığı yaş ile artmakla birlikte yaşlanmanın normal bir parçası değildir ve önemsiz bir yakınma değildir. (ayrıntılı bilgi için) uterus ve yumurtalık cerrahisi En sık yapılan cerrahi işlemlerden biri histerektomi dir. Histerektomi için en önde gelen endikasyon uterusun leiomyomalarıdır. (ayrıntılı bilgi için) İnfertilite (Kısırlık) ve Tedavisi: 1 Yıl hiçbir korunmama olmamasına karşın gebelik olmaması olarak tanımlanmaktadır. Daha önce hiç gebelik oluşmamasışsa primer infertilile (kısırlık) daha önce canlı doğumla sonuçlansın veya sonuçlanmasın en az bir gebelik oluşmuşsa sekonder infertilile kırıslık oalrak sınıflandırılır. İNFERTILILE (kısırlık) NEDENLERİ: Semen anomalileri (erkek faktörü) ovulasyon bozuklukları (yumurtalı problemi) Tubal (tüp) zedelenme blokas protubal adezyenler veya endünatriozis (tubal/Peritunyal faktörleri ) sevilal mukus-sperm ilişkisinde bozukluk (servilcal faktörler) uterin anoaliler immunolojik bozukluklar ve enfeksiyonlar daha az sıklıka görülebilir. (ayrıntılı bilgi için) Kızlık Zarı Nedir? Tamiri (Dikimi) Nasıl Yapılır: Kızlık zarı tipleri: A) Tipik kızlık zarları: 1)Halka Şeklinde 2)Yarımay Şeklinde 3)Dudak Şeklinde B) Atipik kızlık zarları: 1) Köprülü Şeklinde (İki delikli) 2 ) Çok delikli (kalbur şeklinde) 3) Deliksiz (hymen imperforatus) KIZLIK ZARI TAMİRİ DİKİMİ (hymeno Plasti) Kızlık zarının tipine ve yırtığının şekline bağlı olarak iki farklı dikim onarım şekli vardır. En kesin ve yüz güldürücü garantili olanı flep kaldırma yöntemidir (%100) ben bunu tercih ediyorum. (ayrıntılı bilgi için) AĞRISIZSEZERYENNORMAL DOĞUM Her ne kadar tüm dünyada dahi; doğumun daha fizyolojik oldğunu kabul etmeye yönelik ise de 1982 yılında cook herhangibir Tıbbi müdahale yapılmadığında anne ölümü ve sakatlanma olasılığı çok yüksek oldğunu son 20 yıldaki inanılmaz iyiye gidişin tıbbi müdahaleler sonucu geliştiği bir gerçektir. Bilimsel bir gerçek olan;her tıbi müdahale hatta sezeryen bile tıbbi bir doğumdur. Yeterki doğru cerrah doğru teknik ve doğru karar verilmiş olsun (ayrıntılı bilgi için)