UÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Bilgen Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ganime Sadikoğlu Yrd. Doç. Dr. Alis Özcakir ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden Doç. Dr. Nuran Bayram tarafından meme kanserinin erken tanısında son derece önemli olan mamografi hakkında hastaların bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya 736 kadın katıldı.UÜ Orhangazi 80. Yıl Aile Hekimliği Merkezi’ne değişik nedenlerle müracaat eden kadınlarla yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada kadınların ortalama yaşının 505 olduğu yüzde 61’inin ilkokul mezunu olduğu ve yüzde 72.3’ünün ev kadını olduğu tespit edildi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 42’sinin ailesinde meme kanseri hikayesinin bulunduğunun saptandığı araştırmada ortalama 26 çocuk doğuran kadınların yüzde 937’sinin çocuklarını emzirdikleri belirlendi. Kadınların yüzde 343’ünün hayatları boyunca en az bir kez meme muayenesi olduğunu yüzde 376’sının kendi kendine meme muayenesi yapabildiğini ifade ettikleri araştırmada kadınların yüzde 731’inin hayatları boyunca hiç mamografi çektirmedikleri tespit edildi.MAMOGRAFİ İLE ERKEN TEŞHİS

Uluslararası tıp dergisi “The Breast Journal”de yayımlanan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Bilgen meme kanserinin Türkiye’de kadınlarda görülen kanser ölümlerinin yüzde 167’sini oluşturduğunu bu kanser türünün “Mamografi”yle erken dönemde tanımlanabildiğini ve ölümlerin önlenebildiğini söyledi.Bilgen araştırma sonucuna göre kadınların hayati önemi bulunan bu tanı yöntemini çok fazla bilmedikleri ve uygulamadıklarının ortaya çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Araştırmamıza katılan kadınların yüzde 731’i hiç mamogram çektirmediklerini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kadınlar arasında kanser ölümleri bakımından birinci sırada yer alan meme kanserinin erken tanısında önemli bir araç olan ve ölümleri azaltmada etkin olduğu ispatlanan mamografinin fazla uygulanmadığı ve bilinmediği belirlenmiştir. Mamografi çektirme konusunda bilinçli olan kadınlar bir şekilde daha önce bu konularda sağlık eğitimi almış meme muayenesi olmuş olanlardır. Kadınlarımıza mamografinin önemi sağlık eğitimleriyle anlatılmalıdır.”</br>


datluum 'in İmzası