İdrar Söktürücüler: Tiyazid grubu diüretikler Potasyum tutucular Furosemid

Tansiyon İlaçları: Reserpin Guanetidin Metildopa Beta Blokerler Alfa-2 Antagonistleri Ace İnhibitörleri Kalsiyum Kanal Blokerleri Klonidin

Psikiyatrik İlaçlar: Antipsikotikler Duygudurum düzenleyicileri Antidepresanlar Anksiyolitik/Sedatif-Hipnotik ilaçlar

Ülser İlaçları: H-2 Antagonistleri

Allerji İlaçları: Klorfeniramin Difenhidramin Hidroklorid Pseudoephedrin vb.

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Albuterol Terbutalin Epinefrin gibi Beta-2 Antagonistleri ve Sempatomimetikler Teofilin gibi Ksantinler Kortikosteroidler ve Antikolinerjikler

Epilepsi İlaçları: Fenitoin Karbamazepin Valproik asit Primidon Fenobarbital vb.

Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar: Digital glikozitleri Antiaritmik ilaçlar Pentoksifilin ve Hipolipidemikler

Kolesterol Düşürücü İlaçlartatinler Fibratlar

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Toksik Maddeler

Alkol/Uyuşturucu Maddeler
Alkol nikotin kafein esrar kokain opioidler barbituratlar amfetaminler vb.