Distimik Bozukluğun başlıca özelliği en az 2 yıl hemen her gün yaklaşık gün boyunca süren kronik depresif bir duygudurumun varlığıdır. Bu insanlar kendilerini kederli ya da hüzünlü olarak tanımlarlar. Çocuklarda irrite hal ile ortaya çıkabilir. Bir yıl sürmesi durumunda bu tanıyı alabilir (DSM IV).


İştahsızlık veya aşırı yemek yeme uykusuzluk ya da aşırı uyku uyuma enerjinin düşük olması yorgunluk benlik saygısının düşmesi düşünceleri yoğunlaştıramama umutsuzluk duyguları ve karar vermede güçlük çekme görülür.

Bu kişiler sürekli kendilerini eleştirirler ve ilgileri azalır. Kendilerini yetersiz bulurlar çekici hissetmezler. Bu depresif durum bir parçaları olduğu için de sorulmadıkça yakınmazlar; çünkü hep böyledirler.

İki yıl içinde ( çocuklar ve ergenler için 1 yıl ) iyi hissedilen ara dönemler 2 aydan daha uzun sürmez.

Depresif durum toplumsal ve mesleki alanda üretkenlikte sıkıntıya neden olur.

Distimik bozuklukta en sık yetersizlik duyguları genel bir ilgi kaybı ve hiçbir şeyden zevk alamama toplumdan uzaklaşma suçluluk duyguları ya da geçmişle ilgili düşüncelere dalmalar yaşam etkinliklerinde ve üretkenliğinde azalma etkin olamama görülür; ayrıca hızlı göz hareketleri vardır.

Ailelerinde Majör Depresif Bozukluk olanlarda daha sık görülür.

Çocuklarda her iki cinste eşit görülür. Çoğu kez okul başarısında ve toplumsal etkinliklerde bozulmalara neden olur. Bu çocuklar irrite ters huysuz ve “asabi” dirler. Benlik saygıları ve toplumsal becerileri düşüktür; karamsardırlar. Kadınlarda erkeklerden 2 – 3 kat fazla görülür. Sıklıkla Kişilik Bozukluğuyla birlikte görülebilir. İlaç tedavisinde anti-depresanlardan yararlanılır.