İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinden bilim adamları meme kanserine yol açan 4 yeni geni daha tespit ettiklerini böylece meme kanserini yenmenin daha mümkün hale geleceğini açıkladı.

Bilim adamlarının 4 yeni geni daha tanımladıkları bunlardan ikisinin aynı anda değişime uğraması halinde kadınların meme kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 60 oranında arttığı bildirildi.

Böylece basit bir kan tahliliyle kadınların hangi risk grubu ve kategoriye girdiklerini öğrenme şanslarının ortaya çıkacağını belirten bilim adamları yakın akrabaları arasında kanser hastası bulunan kişilerin hastalığa neden diğerlerine oranla iki kat daha yatkın olduklarının da anlaşılabileceğini söyledi.

Bilim adamlarına göre bu teknik sayesinde diğer kanser türlerini anlamak da daha kolaylaşacak.

Tespit edilen FGFR2 TNRC9 MAP3K1 ve LSP1 genlerinden ilk ikisinin tek başlarına kadınların yüzde 20'sinde meme kanseri riskini artırdıkları bu genlerin aynı anda bir kadında olması halinde riskin yüzde 40 ile 60 arasında arttığı bildirildi. Diğer iki genin tek başlarına bir kadında olması halinde de riskin yüzde 10 oranında artacağı belirtildi.