Şizofreni gibi ruhsal hastalıklar sadece beyinle alakalı değil. Sosyal faktörler de ruhsal rahatsızlıklara yol açıyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre şizofreni gibi ruhsal rahatsızlıklar sadece beyindeki aksaklıklardan değil çeşitli sosyal faktörlerden de kaynaklanıyor. Araştırma ailesinden 1 yıldan fazla bir süre ayrı yaşayan gençlerin yetişkinlik dönemlerinde ruhsal rahatsızlıklar geçirme ihtimalinin 25 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan bir araştırma şizofreninin de aralarında olduğu ruhsal rahatsızlıkların dağılmış ailelelerden gelen kişilerde görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre 16 yaş öncesinde ebeveynlerden birisi veya her ikisinden de 1 yıldan fazla bir süreyle ayrı kalan gençlerin yetişkinlik dönemlerinde psiyatrik rahatsızlık geçirme ihtimali 25 kat daha fazla.

Araştırmada yer alan bulgulardan birisi de ülkedeki göçmen kökenli aillerde bu tür vakalara daha sık rastlanması. Söz konusu bulgu göçmenlerin karşılaştığı ayrımcılığın da bu tip sorunlara yol açabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar son 30 yıldır hakim olan “psiyaktrik rahatsızlıklar beyinle alakalıdır” anlayışının ve buna ilişkin tedavi yöntemlerinin toplumsal faktörleri de içerecek şekilde gözden geçirilmesinin zamanının geldiğini belirtiyor.