Cinsel Arzular


Cinsel arzu kişinin karşı cinsel ilişkiye girme arzusu olup hormonal problemi olmayan herkeste mevcuttur. Bedensel olarak yeterli olgunluğa erişmiş kadın veya erkek cinsel arzu duyar. Cinsel arzu kavramı kişiden kişiyeve toplumdan topluma değişmekle beraber genel anlamda bir eşle cinsel ilişkisine girmeyi istemektedir. Ne kadar isteğin yeterli olduğu ne kadarının az olduğu kadından kadına değişir. Erkekler ve kadınlar aynı ölçüde cinsel istek duyarlar ama yetiştirilme şartları içinde bulunulan koşullar aile baskısı ahlaki vede dini etkiler kadınların bu isteklerini baskılamalarını gösterememelerine neden olur. Bu yüzden bu konuda rahat olan erkekler genelde cinsel ilişki arzusunu kadınlardan daha sık duyarlar. Bir bayan olarak eşinizin cinsellği sizden daha sık vede daha fazla arzu etmesi sizin cinsellik isteği yönünden bir probleminiz olduğu anlamına gelmez. Cinsel istek nerelerden doğar binlerce uyarı cinsel istek doğurabilirgörme duyma koku dokunma tatma düşünce duygular ve hatta acıma hissi Kadın ve erkekte cinsel istek kaybı benzer sorunlardır.


Cinsel istekler konusunda iki teori öne sürülmektedir. Birinci teoriye göre bireylerin cinsel istek düzeyleri birbirinden farklıdır ve bu farklılıklar doğuştan kazanılmış özelliklerdir. Bu nedenle bazılarının cinsel istek veya kapasiteleri çok yüksek iken bazıları yaşam boyunca çok az cinsel ilgi gösterebilirler.

İkinci teoriye göre ise yaşam olayları veya eğitim ile yasaklanmadığı bastırılmadığı veya saptırılmadığı sürece cinsel dürtü herkes için çok önemli bir itici güçtür. Klinik deneyimler ikinci teoriyi desteklememize neden olmaktadır. Cinsel istek azalması sorunları olan hastaların genellikle bu kaybı açıklayacak çok sayıda nedenleri vardır.

Cinsel istek kaybı isteğin azalması uyarı sonucu cinsel tepki alındığı halde istek olmaması uyarı sonunda da cinsel tepki olmaması veya nefret şeklinde ortaya çıkabilir. Nefret cinsel ilişkide bulunamayacak kadar olumsuz duyguların mevcut olması anlamına gelir. Bu genel olarak her türlü cinsel aktiviteye karşı olabildiği gibi sadece belli bir düşünce inanç veya davranış şekline karşı da geliştirilebilir.

Genel olarak insanlar ödüllendirici bir davranışı tekrarlama eğilimindedirler (cinsel veya başka tür bir aktivite). Tersine belli bir davranışa neden oluyorsa kaçınmaya çalışılır dolayısıyla nefret ortaya çıkar. Cinsel istek kaybı olan insanlarda çocukluk dönemindeki yasaklayıcı eğitim ve başarısızlık beklentisi utanç acı veya yetersizlik korkusu gerçek yasaklamalar veya acı deneyler kadar önemlidir. İstek kaybının aksine eşler arasında cinsel isteklerin farklı düzeylerde olması sık rastlanan fakat daha az ciddi bir sorundur. Sıklıkla eşlerden biri diğerinden çok daha fazla cinsel yakınlık ister.

Bu abartılmış farklılıklar eşler diğer sorunlarını çözüp tekrar iletişim kurabildiklerinde ortadan kalkar. Cinsel istek kaybı çok sayıda cinsel ereksiyonun seyri sırasında ortaya çıkabilir.

Organik hastalıklar erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da cinsel tepkileri olumsuz yönde etkiler fakat genellikle kadınlarda cinsel tepki üzerine etkileri erkeklerden daha azdır. Yine de diyabetik kadınların % 50 sinin sonunda orgazm olamama olacağı bilinmektedir.

Doğum kontrol hapı kullanan bazı kadınlarda da istek kaybı görülürse de bu durum daha ziyade psikolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır (depresyon üzüntü bastırılmış öfke histerik kişilik vb. gibi). Kronik yorgunluğun kadının cinsel tepkileri üzerindeki etkileri sıklıkla göz ardı edilir. Genel olarak doğum ameliyat kanser sürekli diyet yapma aşırı kilo kaybı gibi vücut direncini düşüren hastalık ve durumlarda geçici veya sürekli olarak cinsel istek kaybı görülebilir.