Kadınlık organlarının herbirine ait değişik dokulardan kaynaklanan pek çok kanser tanımlanmıştır. Kadın genital kanserlerinin bir kısmı erken bulgu vermeleri ve tarama yöntemleri sayesinde erken tanı ve tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Vücudun dış kısmından içeriye doğru kadınlık organları ve bunlara ait en çok rastlanılan kanserler aşağıdaki gibi sıralanabilirler;

Vulva (vajina veya hazne girişi)
Vajina (hazne)
Serviks (rahim ağzı)
Uterus (rahim)
Endometrium (rahim içi)
Tuba uterina (tüpler)
Over (yumurtalık)
Bu organların herbirinden kaynaklanan onlarca kanser sayılabilir.Tüm bu kanserlerin bazı ortak özellikleri vardır. Bunlar ;

Yaşlandıkça daha sık görülürler
Bazılarının doğum ve emzirme ile ilişkileri vardır
Anormal kanama iyileşmeyen yara veya ülserler ve inatçı kaşıntılar ilk bulgular olabilir
Hormonlar bazı kadın kanserlerin oluşumunda önemli rol oynarlar
Bazı tarama yöntemleri (pap-test smear) ile (özellikle rahim ağzı kanserinde) erken tanı konulabilir