Genellikle kambur sırtlı kadınların küçük göğüsleri olur; bu durum da insanda kötümserlik ve bezginlik yaratır. Kemikleri sayılacak kadar zayıflık kadında kompleksler doğurur ve genellikle kişiyi çekingen içine kapanık yapar.

Çok küçük olan göğüsleri geliştirmenin en iyi yolu her şeyden önce spor yapmaktır. Spor türlerinden yüzme ve çeşitli top oyunları bu konuda gerçektenetkili olurlar başarılı sonuçiar sağlarlar. Eğer göğüslerinizi biraz daha geliştirmek istiyorsanız basketbol oynayın veya haftada iki kez sırt üstü yüzün. Altı ay sonra göğüsleriniz henüz istediğiniz gelişmeye ulaşmamış bile olsa moraliniz güçlenmiş olduğundan her şey size daha güzel gelmeğe başlayacaktır. Kadınların çoğu bir spor dalıyla uğraşmak istemediklerinden doktorlar göğüslerini geliştirmek isteyen kadınlara hormon tedavisi uygulamak zorunluğunda kalırlar.

Bununla beraber bu konuda bir ayırım yapmak gerekir. Genellikle on altı yaşına doğru yani geç âdet görmeye başlayan ve âdetleri düzensiz olan kadınlarda hormon eksikliği vardır; bu kadınlarda dişilik çok gelişmemiştir.

Hormon dozu ayarlanıp göğüslerin radyografisi çekilerek her türlü tedbir alındıktan sonra bu gibi kadınlara doktor denetimi altında hormon tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi vücudun salgıladığından daha yüksek dozda folikülin ve progesteron hormonları verilmesine dayanır. Bu tedavi sırasında kusma göğüslerde ağrı yapıcı bezlerin meydana gelmesi düzensiz âdet görme gibi bazı yan etkiler görülebilir. Bu durumda tedaviyi hemen kesmek gerekir.

Vücut hormonları genellikle kolay kabul eder ve üç dört ay sonra göze çarpar bir değişiklik görülür. Göğüsler gelişir ve daha iyi bir biçim alırlar. Ancak bu hormon tedavisinin sağladığı sonuçlar her zaman sürekli olmaz. Sürekliliği sağlamak için sürekli tedavi gerekir. Oysa bir kadının sürekli olarak hormon almasının çeşitli sakıncaları vardır.


Doğrudan doğruya cilde sürülen krem veya ampul şeklineki hormonlu ilâçlar ağızdan alınan hormonlu ilâçlar gibi etki yapar ve aynı yan etkileri meydana getirirler. Bu nedenle doktora danışmadan hiçbir zaman hormonlu bir pomad satın almamak gerekir. Bir kadın normal olarak hormon salgılamasına rağmen gene de ufak göğüslüyse meme bezleri iyi çalışmıyor demektir. Burada düzenli âdet gören ama buna rağmen göğüsleri diri ve biçimli olmakla birlikte ufak olan kadınlar söz konusudur. İşte böyle durumlarda hormon tedavisine girişmek büyük bir hata olur. Tedavi göğüslerde hiçbir büyüme sağlamayacağı gibi üstelik göğüsler durmadan ağrıyacaktır. Bu tür kadınların iyimser olma yöntemini seçip küçük göğüslerin biçimini kaybetmiyece-ğini düşünerek kırk elli altmış yaşına geldiklerinde yalnız kendilerinin yirmi yaşındayken sahip denemişlerdir. Örneğin tüberkülozu iyi eden bir ilâç erkeklerde bir kadında bulunacak kadar gelişmiş bir göğüs oluşturmaktadır. Ancak bu tür bir tedavinin bazen beklenmedik yan etkileri olabilir ve kadının çok fazla kilo almasına neden olur. Üstelik etkisi de kısa sürelidir öte yandan kortizon dişiliği çok kuvvetli olmayan kadınlarda olumlu bir etki yapmaktadır; bu nedenle de bazı doktorlar kortizon tedavisini benimserler.

Eğer yukarıda belirttiğimiz bu tedavi yollarından birini uygulamak istiyorsanız sizi bazı tehlikelerin de beklediğini bilmeniz doğru olur. Bu tür tedaviler etkilerini çabuk yaparlar ama sürekli bir uygulamanın bazı sakıncaları ve yan etkileri de vardır. Aylık âdet görme düzeninin bozulması bu yan etkilerden en çok rastlanılanıdır.

oldukları göğüslere sahip olacaklarını düşünerek kendilerini avutmaları doğru olur. Bazı doktorlar esas olarak başka amaçla kullanılmakla birlikte ikincil etkisi göğüsleri geliştirmek olan bazı ilâçları kullanabilirler.


ALINTIDIR.