Windows XP'nin yavaş çalıştığını düşünüyor ve hızlandırmak istiyor olabilirsiniz işte size ilaç olacak bir ayar. Regedit'e girip "HKEY_LOCAL_MACHI-NE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityContro l" anahtarına gidin burada sağ tıklayıp "new > DWORD value" deyin isim olarak ta "IRQ8Priority" deyin ve değerini "l" yapın.