Otomatik açılış diskinin optimize edilmesi için Regedit'e girip "HKEYJLO-CAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFu nction" anahtarına gidin burada "Enable" anahtarını bulun ve değerini "Y" yapın.

GURUP SAYISINI BELİRLEME:
Windows XP'ye has özelliklerden olan aynı program pencerelerini gruplama tekniğini özelleştirmek istiyorsanız Regedit'e girip "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Explorer \Advanced" anahtanna gidin burada "TaskBarGroupSize" değerini bulun ve istediğiniz bir değeri verin burada vereceğiniz değerlere göre sayfalar gruplanacaktır (normal değeri 3)