Arada çıkan "bip" seslerinden sıkıldıysanız ve kapatmak istiyorsanız "HKEY_CUR-RENT_USER\Control Panel\Sound" anahtanna gidin ve "beep" değerini bulun karşısına "no" yazın
SCHEDULE TASK : I.E 6 sunucuya her bağlandığında "schedule task" çalıştırmak ister bu da kullanıcıya Internet'te yavaş surf olarak geri dönmektedir zaten yavaş olan internet bağlantısını daha da yavaşlatmamak için bu özelliği kapatmakta fayda var. Bunun için;

"HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/ Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpa-ce" anahtarında ki "{D6277990-4C6A-11CF-8D87-OOAA0060 F5BF}" alt anahtarını silin.