Windows 7 de Explorer.exe Windows Gezgini’ni kısayolu için ayarlanmıştır. Eğer Explorer.exe yi başka bir klasörün kısayoluna atamak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin. Explorer.exe kısayolunu hedefini uzantısını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın…

Explorer görev çubuğun da Kitaplıklar simgesine sağ tıklayın ve yine Windows Gezgini üzerine sağ tıklayın ve Özellikler seçeneğine tıklayın…

Şimdi Windows Gezgini Özellikleri penceresin de Kısayol sekmesi altında Hedef kutusunda %windir%\explorer.exe yazıyor bu bölüme tıklayın ve açılmasını istediğiniz klasörün yolunu ekleyin. Aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi klasör yolunu C:\Users\ACK\Downloads olarak yaptım ve bu özel indirme klasörünü açmak içindir.


C sürücüsünü açmak istiyorsanız C:\. Click Apply/OK sadece bir kez yazmanız yeterli

%windir%\explorer.exe den sonra herhangi bir klasör için kısayol oluşturabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bazı önemli sistem klasörleri için kısayol komutları

Belgelerim Klasörünü açmak için;

%windir%\explorer.exe ::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Network (Ağ) Klasörünü açmak için;

%windir%\explorer.exe ::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Geri Dönüşüm Kutusu’nu açmak için;

%SystemRoot%\explorer.exe /N::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Bilgisayar Arama Klasörünü açmak için;

%SystemRoot%\explorer.exe ::{1F4DE370-D627-11D1-BA4F-00A0C91EEDBA}

Denetim Masası’nı açmak için;

%SystemRoot%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\:: {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}