Windows Explorer.dll (Dynamic Link Libraries) dosyalarınısözkonusu .dll'leri kullanan program kapandıktan sonra da bir süre bellekte tutmaya devam eder.Bu uygulama bazı durumlarda işe yaramakta olsa da yine de system performansınızı düşürdüğüne inanıyorsanız Registery'de yapacağınız bir değişiklikle bu durumu önleyebilirsiniz.Bunun için ilk olarak Start(Başlat)/Run(Çalıştır) yolunu izleyerek açılan komut satırına regedit yazıp

registery'i açın.[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer] anahtarını bulun.Bu anahtar altında 'AlwaysUnloadDLL' isimli bir alt anahtar yaratın.Bu yarattığınız anahtarın değerini de 1 olarak atayın.Bilgisayarı yeniden başlattığınızda Windows Explorer .DLL'leri bellekte saklamayacaktır.

Dikkat:Üst Derece Kullanıcı Olmayanlar Bu Ayarlarla Oynamasınlar.