Visual Basic Şu anda kullanımı ve öğrenimi en kolay programlama dilidir fakat diğerlerine göre daha iyi performansa sahip donanıma ihtiyaç duymaktadır. En çok kullanılan nesneye yönelik görsel programlama dilleri arasında karşılaştırma yaparsak aşağıda ki sonuçları gözlemleriz:

C++ Builder -> Yazılan programlar çok hızlıöğrenimi ve kullanımı zor

Delphi -> Yazılan Programlar hızlı öğrenimi zor
Visual Basic -> Yazılan programlar yavaş öğrenimi ve kullanımı zor.