Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  1 Başörtüsü Konusu ve Kur'an.......


  İslam inancında kadınlarda başın örtülmesi Kur’an emri midir? Gelin bu soruya farklı bir yoldan Kur’an a bakarak cevap arayalım.


  Önce Kur’an ın bizlere verdiği hükümleri nasıl izah ettiği konusuna-yöntemine bakalım Kur’an dan. Bu konuda sizlere bazı ayet örneklerini vereceğim ki sizlerin başörtüsünün Allah emri olup olmadığını düşünürken referans olsun. Bakın Allah ayetlerini nasıl göndermiş bizlere.

  İsra 89: Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkârcılıktan başkasını kabullenmediler.

  Hud 1: Elif lâm râ. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri önce sağlam kılınmış sonra da detaylandırılıp açıklanmış bir kitaptır.

  Hicr 1: Elif Lam Ra. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.

  Nur 34: Andolsun ki biz size açık açık bildiren ayetler sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.

  Araf 52: Çünkü Biz gerçekten de onlara inanacak bir toplum için bir doğru yol içinde bilgiye dayalı ayrıntılı açıklamalarda bulunduğumuz bir kitap ulaştırmıştık”.

  Nahl 89: O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

  Kehf 54: Andolsun biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

  Yukarıdaki ayetler üzerinde dikkatle düşündüğümüzde Allah ayetlerini detaylı apaçık ihtilafa düştükleri konularda yol gösteren her şey için bir açıklama her türlü misalden değişik örneklerle apaçık delillerle gönderdiğini söylüyor. En son yazdığım ayette ise aslında hiç unutmamamız gereken bir bilgi veriyor ve bakın ne diyor Kehf suresi 54. ayetinde.

  (Andolsun biz bu Kur’an’da insanlar için HER TÜRLÜ MİSALİ DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE AÇIKLADIK.)

  Lütfen yazımızın sonuna kadar bu ayeti hiç unutmayalım çünkü konu üzerinde düşünmemizde karar vermemizde yardımcı olacak. Şimdi gelelim konumuza. Müslüman kadınların başlarını örtmeleri farz mıdır? Yani Allah emri midir? Eğer bir kısım din kardeşlerimizin söylediği gibi başın örtülmesi farz ise Allah bu emri yukarıda yazdığım ayetler doğrultusunda Kur’an da apaçık bildirmesi gerekir. Çünkü biz ayetlerimizi hiç şüphe duymadan açık anlaşılır ve daha önemlisi her türlü misaller örnekler vererek açıkladık diyordu. Zaten muhkem ayetlerinde anlamı şüphe duyulmayacak kadar açık ve anlaşılır sağlam güçlü sözler demek değil miydi?

  Başörtü konusunu bu bilgiler doğrultusunda anlamaya çalışırsak Allah ın ne emrettiğini de doğru anlamış oluruz.

  Kadınların başlarını örtmesi farzdır Allah emridir diye Kur’an dan örnek verilen ayetin o bölümünü alıntı yaparak önce yazalım ve daha sonra üzerinde düşünelim.

  "Başörtülerini yakalarının üzerine (kadar) örtsünler." Nur: 31

  Bu ayette geçen kelimenin başörtüsü mü yoksa yalnız örtü anlamında mı olduğu konusunda tartışmak istemiyorum. Başörtüsüne delil gösterildiği şekliyle ayeti yazıp ve bu haliyle anlamaya çalışalım. Çünkü Allah ın kitabında bir kelimeye farklı bir anlam dahi verseniz anlatılmak isteneni asla değiştiremezsiniz. Değiştirmeye kalkanlar ancak kendilerini avuturlar. Çünkü ne diyordu Yaradan biz her konuda nice misali değişik şekillerde Kur’an da açıkladık. Buradan da anlıyoruz ki Kur’an bizzat kendisini anlatan açıklayan eşi benzeri olmayan bir rehberdir nurdur.

  Ayette verilen emrin cümlenin yüklemin den göğüs yani yaka açıklığının dekoltesinin kapatılması gerektiğini anlıyoruz. Peki neyle örtün diyor? Başınıza örttüğünüz örtülerin bir kısmıyla göğüs açıklığınızı örtün diye anladığımızı düşünelim.
  Allah hükümlerimi açıkça veririm dediği halde bizler ayette hükmü verilen yapılması istenen yaka açıklığının göğüs dekoltesinin kapatılması dışında ASLINDA AYETTE BAŞINDA DOLAYLI BİR ŞEKİLDE ÖRTÜLMESİNİ EMREDİYOR ALLAH DİYEBİLİR MİYİZ bu ayete bakarak? Çünkü başın örtülmesine delil bu ayetten bu şekilde çıkartılıyor. Böyle düşünmek Muhkem ayetin anlamına da ters düşüyor. Çünkü muhkem ayetler sağlamlaştırılmış hiçbir kuşku duyulmadan apaçık anlamındadır.

  Şimdi sizlere soruyorum bahsedildiği kadar önemli olan bir emri Allah açık bir hükümle vermeyip dolaylı bir şekilde vermiş olabilir mi?

  Diyelim ki bu ayette dolaylı bir emirle Allah kadınların başlarının da örtülmesini emrediyor diye kabul edelim. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Yazımın başında unutmamamız gereken bir ayet var demiştim hatırladınız mı? Madem bu ayette açık değil dolaylı bir hüküm verdi Rabbimiz Kur’an ın başka ayetlerinde bu hükmü açıklaması açıkça izah etmesi hükmünü vermesi gerekir. Bu bilgiyi bizlere veren Kur’an ın bizzat kendisidir hatırlayınız.

  Kur’an a baktığımızda asla hiçbir ayetinde bu konudan bahsetmez bu konuya açıklık getirdiği bir ayeti göremezsiniz. Yani kadının başını örtmesine dair MUHKEM bir ayet yoktur Kur’an da. Başörtüsüne delil getirilmeye çalışılan konuların hepsi kelimelere farklı anlamlar yükleyerek aslında bu ayette başında örtülmesi dolaylı anlatılıyor şeklinde delil gösterilir.

  Ne yazık ki ayetlerde geçen kelimelere Allah ın hiç bahsetmediği açıklamadığı izah etmediği anlamları vererek kendimize Kur’an dan delil arıyoruz. Bu yöntem sizce Allah ın bizlere önerdiği Kur’an ı anlamamız adına takip etmemiz gereken yönteme uygun mu?

  Bu konuyu düşünmeye devam edelim. Diyelim ki Allah göğüs açıklığının örtülmesinde verdiği örnekte başörtüsü sözcüğünü kullanmışsa bu emri mutlaka dolaylı da olsa başörtüsüyle yerine getirmeliyiz. Başka bir yöntemle göğüs dekoltesi örtülürse ayetin hükmünü yerine getirmek eksik kalır diye düşünelim. Konumuzun daha açık anlaşılabilmesi için Kur’an dan bir örnek vermek istiyorum.
  Rabbimiz elçisine hac konusunda bir ayet indiriyor ve bakın hacca gideceklerin hangi yollarla gidebileceği örneğini veriyor.

  Hac 27: İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

  Allah elçisine o günün toplumunun imkânları ve halkın yaşamında çok önemli yer tutan ulaşım şekliyle ayetini indiriyor ve diyor ki ister yaya ister deve sırtlarında hacca gidin. Şimdi sizlere soruyorum. Hacca gitmek yaya ve deveyle farzdır motorlu araç veya uçakla gidemeyiz diyen var mı aramızda? Eğer yok diyorsanız bahse konu Nur suresi 31. ayeti de aynı şekilde aynı mantıkla anlamalıyız.

  Buradan da anlaşılıyor ki Allah ın ayetlerde verdiği hükümlerini yerine getirmek için kullandığımız ARAÇ zamana ve mekâna göre değişebilir ama HÜKÜM asla değişmez. Nur 31. ayetinde açık emir göğsün örtülmesidir. Bunu ister o günkü toplumun geleneklerinde olan başörtüsüyle yaparsın ister farklı bir örtüyle yaparsınız.

  Konunun daha iyi anlaşılması için daha önce bir yazımda verdiğim örneği tekrarlamak istiyorum. Diyelim ki Yaradan bir ayetinde ey iman eden kadınlar beliniz ve göbeğiniz açıkta kalmasın onun için giydiğiniz gömleklerinizi aşağıya doğru salınki beliniz açıkta kalmasın diye bir ayet indirmiş olduğunu farz edelim.

  Bu durumda Allah belin ve göbeğin kapatılmasıyla birlikte gömleğin de giyilmesinin farz olduğunu emrediyor diyebilir miyiz? Elbette mümkün değil. Hüküm belin ve göbeğin kapanmasıdır. Verilen örnekte GÖMLEK bir araçtır. Araç zamana mekana geleneğe göre değişir ama hüküm asla değişmez. Allah onun için düşünerek iman edin diyor.

  O günde bugünde Kur’an ın indirildiği toplumda kadınında erkeğinde başları zaten örtülüydü. Ama neden örtülüydü? Allah emrettiği için mi yoksa yaşadığı ortamın iklimin gerekliliğinden mi? Elbette yaşadıkları coğrafyanın gereği erkekte kadında başlarını örtmek kendilerini çöl rüzgârından sıcağından kumlardan korumak durumundaydılar.

  Şimdide geleneklerden yola çıkarak bu konuyu anlamaya çalışalım. Araplarda kadının başının örtülmesi özgür kadın anlamındaydı. Bir başka deyişle özgürlüğün simgesiydi. Yani cariyeler Müslüman bile olsalar başlarını örtmeleri yasaktı. Dışarıda gezerken cariyemi hür kadın mı olduğu belli olsun diye.

  Cariyelerin Müslüman bile olsa başlarının örtmesinin yasak olması Kur’an ın indirilmesinin tamamlanması sonunda da değişmemişti. Bu durumda sizce Nur suresi 31. ayeti peygamberimiz Müslüman olan topluma tebliğ ederken nasıl tebliğ etmiş olabilir?

  Ey cariyeler Müslüman bile olsanız sizin başınızı örtmeniz yasaktır. Yalnız Hür kadınlar başlarını örtecek bu Allah ın emridir diye topluma tebliğ etmiş olabileceğine inanıyor musunuz?

  Hayır inanmıyoruz çünkü Kur’an ın genel hükümleri tüm iman edenler için geçerlidir diyorsanız Nur suresi 31. ayette Allah bu ayette kadınların başlarını da örtmesi gerektiği emrini dolaylı verdiğini lütfen söylemeyelim.

  İslam dininde helal ve haramlar Kur’an a iman eden herkes için aynıdır. Dikkat ediniz helal ve haramlar diyorum. Köleler konusunda özel ayetler vardır Kur’an da ama bu ayetler helal ve haram konularını kapsamayıp onların yaşantılarında kolaylıklar sağlayacak konulardır.

  Çok ilginçtir günümüzde yapıldığı gibi peygamberimiz devrinde ve dört halife devrinde başörtüsü konusunda hiçbir tartışma olduğuna rastlamıyoruz. Hele hele saçın bir telini gösteren kadın günaha girer sözleri peygamberimiz dönemi kadınların saçlarının örtme şekli ile hiç örtüşmez. Çünkü Arap kadınları saçlarını örüp arkasından aşağıya salarmış. Cariyeler arasından bizlerde Müslüman’ız başımızı örtmek istiyoruz diyen hiç çıkmamış.

  Bir başka düşünülmesi gereken ise ülkemizde bundan yaklaşık 35 sene öncesine kadar bugün türban diye örtülen başörtüsü şeklinin olmadığını görüyoruz. Bu sizleri düşündürmüyor mu?

  Başın örtülmesi bir gelenektir. Bizlerinde güzel bir geleneği. Bunda hiç şüphe yok. Geleneklerimizi elbette yaşatalım ama dinin ana unsuru yapmadan. Bir Müslüman a düşen din kardeşini Kur’an ile uyarmak olmalıdır. Gerisi herkesin kendisine kalmıştır. Çünkü herkes hesabını kendisi verecektir. İnancında özgürdür kısıtlanamaz.

  Bu konuda önemli olan Allah ın açıkça hüküm vermediği bir konuda buda Allah ın hükmüdür haramdır demenin yanlışlığıdır. Allah ben sizlere neyi haram kıldığımı açıkladım der Kur’an da. Bunun dışında haramlar edinmeyin diye de ikaz eder.
  Allah ben verdiğim hükümleri koyduğum haram sınırlarını açık örneklerle değişik ifadelerle verdim diyorsa lütfen Rahmanın bu uyarısını dikkate alalım Kur’an ı bu mantıkla anlamaya çalışalım.

  Allah HARAM konusunda çok dikkat çekici bazı uyarılarda bulunuyor bizlere ve bakın ne diyor.

  Nahl 116: Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “Bu helâldir şu da haramdır” demeyin! Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler

  Demek ki helal ve haram konusunda ben Kur’an da her türlü açıklamayı yaptım izah ettim diyor. Bunun dışında haramlar edinir ve Allah a nispet ederseniz ALLAH A İFTİRA ATMIŞ OLURSUNUZ.

  Kur’an emrettiği haramları açıkça bildirmiştir ve tek tek açıkça saymıştır. Peki kadının başını örtmesi konusunda açık bir hüküm vermiş midir? Elbette vermemiştir.
  Allah neden diğer konularda haram olanları çok açıkça Kur’an da bildirilmiş örnekleri verilmiş de kadının başının örtülmesi konusunda Rabbimizin tek bir açık hükmü yok. Neden bu soruyu kendimize sormuyoruz? Ne yazık ki Kur’an devre dışı kalmış rivayet ve sanı Kur’an ın önüne geçerek onlarla iman eder olmuşuz. Hani Yaradan sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diyordu? Yoksa bu ayete iman etmiyor muyuz? Allah bizleri affetsin.

  Sizce bu kadar önemsenen konuda Allah Nur suresi 31. ayetinde hükmünü açıkça değil de dolaylı bir şekilde vermiş olabilir mi? Bu hüküm verme şekli yazımızın başında hatırlattığımız Kur’an öğretisine ayetlerine uyuyor mu? Yorum ve karar sizlerin.

  Allah ın açıkça haram demediği bir konuda bazı beşeri kaynaklardan yola çıkarak ya da atalarımızın itikatlarına delil olsun diye kelimelerin ardından anlamlar çıkararak bazı şeylere HARAM diyenleri bakın Allah nasıl uyarıyor.

  Enam 150: Şunu da söyle: "Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin." EĞER TANIKLIK EDERLERSE SAKIN ONLARLA BİRLİKTE TANIKLIK ETME! Ayetlerimizi yalanlayanlarla ahrete inanmayanların keyifleri ardınca gitme! Onlar kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

  Yüce Rabbimiz sizlere apaçık ayetler indirdim düşünün ve nefsinizin ihtirasları ile haramlar edinmeyin diyorsa sanırım bu konuda çok daha dikkatli olmamız gerekir. Lütfen şu soruyu dikkatle düşünerek mutlaka Kur’an ın onayladığı bir cevap bulmalıyız.

  Nur suresi 31. ayetinde Allah kadının göğüs açıklığının kapatılması emrini açık ve anlaşılır olarak vermişse yine kadının başının örtülme emrini Kur’an ın başka hiçbir yerinde bahsetmeyip yine bu ayette açık değil de dolaylı olarak kadın başını da örtmelidir hükmünü vermiş olabilir mi? Bu sizce mümkün mü?

  Bazı kardeşlerimizin söylediği gibi kadının başı zaten o devirde kapalıydı ayrıca kadının başının örtülme emrini Allah ın vermesi gerekmezdi diyebilir miyiz? Kadın saçının bir tek telini bile gösterdiğinde cehennemliktir diyenler acaba büyük bir vebal altında olmuyorlar mı? Bu hükmü Yüce Rabbimiz vermemişse bizler nasıl olur da veririz.

  Biliyorum başını örten birçok din kardeşimden bu yazımdan dolayı tepki alacağım. Benim söylediklerimi yazdıklarımı lütfen dikkatle Kur’an ın özünde düşünün ve değerlendiriniz. Amacım başını örten kardeşlerimin başörtülerini açmaları asla değildir. Buna Rabbimiz şahittir.

  Amacım geleneklerimizin dinleştirilerek Allah ın açık bir emri olmadığı halde bunlarda Allah katındandır demenin büyük HARAM büyük GÜNAH olduğunun anlaşılması adınadır.

  Dilerim Yüce Rabbimden yalnız Kur’an ın haram dediğine haram diyen kendi nefsimizde haramlar edinmeyip Allah ın sınırlarını bilen geleneklerini dinleştirme den gereği gibi yaşayan TAKVA sahibi Rabbin halis kullarından oluruz.

  Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
  Sürmenaj, Quinn and Lahza like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yine çok güzel bir konuya değinmişsiniz.

  Türban bizim dinimizde yoktur. Kapanmak gelenekleştirilmiştir. Kadınları köle gibi görenlerin hadisleri sayesinde farz olarak nitelendirilmiştir.

  Aşağıdaki konularda örtünmenin tarihi ve kadının köleleştirilmek istenmesine dair konular vardır bilgi almak isteyen okuyabilir.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  We~
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Evet Haluk abicim ortunmek yoktur peygamber efendimizde yanlis anlamis kurani kerimi ve esine yanlis lanse ettirmis(!) o vakit. Zira kurani kerimde (nur suresi 31 ayetine) gecen ''himar'' kelimesi ortu ise ve bu ortu bas ortusu degil ise masa ortusudur kesinlikle.(!)
  Gözümde küçülmüş insanlarla Büyük hesaplarım olmaz benim...

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Örtünmek yada örtünmemek kişisel seçim'dir. İslam dini hoşgörü dinidir zorlamak yoktur bence herkes bunu düşünerek davransın tabi ki kendi düşüncelerimi söyledim herhangi bir kaynağım yok

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Haluk bey örtünmek yok demiyor.. Avret yerlerinin örtünmesi ve bununla beraber giyilen kıyafet de bir tür örtünme şeklidir. Hımar kelimesi de kıyafeti tabir ettiğini ayetin devamında açıklanıyor.

  Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın mübarek hanımları çarşafla örtünmemiştir. Hiçbir kitapta çarşaf giydikleri bildirilmemiştir. Milhafe ferace fistan entari giydikleri birçok kitapta bildirilmiştir. İmam-ı Rabbani hazretleri de böyle değişik elbise giydiklerini 313. mektubunda bildiriyor.

  Ey peygamber! Eşlerine kızlarına ve mümin kadınlara söyle; ev dışına çıktıkları zaman cilbablarını / dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah Gafurdur Rahimdir.�(Ahzab 33/59).
  “Ümmetimin son zamanlarında açık ve çıplak kadınlar bulunacaktır. Başlarındaki saçlarının kıvrımları develerin hörgücü gibi olacaktır. Siz onları lânetleyin. Çünkü onlar mel’un kadınlardır.” (Taberânî Mu’cemu’s-Sağîr)


  "Rasûlullah (s.a.s.) hafif bir elbise giyip tamamen vücut hatlarını örtmeyen kadınlara “Onlar adı örtülü ama gerçekten çıplaktırlar” buyurmuştur (Süyûtî Tenvîru’l-Havâlif c. 3 s. 103).


  “Kadın örtülmesi gereken avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker.” (Tirmizî Radâ 18)

  Not: Örtünmenin anlamı avret yerlerinin kapanmasıdır. Saçın değildir.
  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş