Tasavvuf un İslam Toplumunda ki Yeri.


Günümüzde tasavvuf denildiğinde akla ne geliyor diye önce lütfen düşünelim. Eğer edebiyata şiire meraklıysak Tasavvuf edebiyatı gelir aklımıza. Dini konulara daha yakın olanların bir kısmı tarikatları cemaatleri düşünür. Bir kısmımızın tasavvuf sözünden Mevlana Yunus gelir aklına. Dikkat ederseniz hepsinde ortak bir konu vardır tasavvuf denildiğinde. Yaradan a ulaşmak arzusu Allah a duyduğumuz büyük sevgi dostluğa kardeşliğe davet kendimizi keşfetme çabası Allah a ulaşmanın yollarının arayışı farklı biçimde şekillenir söz ve davranışlarla.

Peki tasavvuf u nasıl tarif edebiliriz? Tasavvufu birçok şekilde tarif etmek mümkün elbette. Yaradan a karşı saf-arı-duru duygularla ulaşmanın ona sevgimizi anlatmanın yolunu aramak insan ilişkilerinde mükemmeliyeti yakalamak Dünya nimetlerinden uzaklaşarak Allah için yaşamak şeklinde çok farklı boyutlarda özetleyebiliriz. Her dalda boy gösteren bu akımın bu isimle geçmiş yüzyıllarda anıldığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bu akımın Arap toplumunda Hicri 5. yüzyılda ortaya çıktığı söylenir. Doğrusunu Allah bilir.

Aslında tasavvuf un tarifine bakarsak bu düşüncenin evrensel olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu düşünce ve fikir toplumsal anlamda sanata mezheplere ve tarikatlara girmesi toplum olarak benimsenmesi belli bir dönemi işaret edebilir. Bu fikrin Âdemden bu yana her insanın gönlünde yaşattığı zaman zaman açığa çıkarıp su yüzüne çıktığı duygularımızın hislerimizin uç noktalarda yaşandığını söylemek yanlış olmasa gerek. Bu yöntem toplumların kendisini boşlukta hissettiği dönemlerde çok daha belirgin yaşandığını düşünüyorum.

Biz gelelim peygamberimizin ölümünden sonraki döneme. Biraz öncede söylediğim gibi tasavvuf akımı toplumsal olarak peygamberimizden çok sonra toplumun gündemini özellikle meşgul etmiştir. Peki neden böyle bir düşünce İslam toplumunda adeta bir gereksinim olarak ortaya çıkmış olabilir. Neden peygamberimiz döneminde değil de ondan yaklaşık 500 yıl sonra toplumda böyle bir düşünce akımı belirgin bir şekilde oluşmuştur. İşte kendimize sormamız gereken çok önemli bir soru.

Toplum bir şeyin eksikliğini çekiyor olmalı ki o eksikliğin yerini dolduracak bir şeylerin arayışında olsun. Peki bu eksiklik ne olabilir? Peygamberimizin dönemi ve dört halife dönemleri bildiğiniz gibi dinin mezheplere bölünmemiş dönemleridir. Kur’an ın emirlerine harfiyen uyularak hakka batıl karıştırmadan İslam ın arı- duru yaşandığı yaşanmaya çaba harcandığı örnek alınması gereken çok güzel ve özel bir dönem diyebiliriz. Gerçi peygamberimizden sonra bazı toplum ve gurupların siyasi ve menfaat başkaldırışları olmuştur bunu da unutmamak gerekir.

Mezhepler dönemi dört halifenin sona ermesi ile başlayan İslam ın ne yazık ki bölünme ve cepheleşme dönemidir. Bu bölünmenin ana nedeni şahsi menfaatler siyasi kısır çekişmeler ve liderlik arzularından başka bir şey değildir.

Allah ın dinde sakın bölünmeyin emrini nefislerinin arzularına kabul ettiremeyen toplumlar ne yazık ki bölünmekte bir kusur görmemişlerdir. Bugünde Allah ın apaçık emrini görmezden gelenler bölünmekte bereket vardır diyecek kadar gönüllerin mühürlendiği bir toplum olmuşuz.

Allah veliler edinmeyin dedikçe de sanki Rahmana inatla velisi olmayan cennete gidemez demekte bir kusur görmemişiz. Allah şefaat tümden bana aittir dediği halde tarikat ve cemaatlerde edindikleri velilerden şefaat bekler olmuşlar.

Daha açıkçası İslam toplumu ne yazı ki Kur’an ı terk ettiği için başlarına gelen acı ve kederlerin sonucu büyük bir arayışın içine girmiştir. Adeta günah çıkartırcasına. Sanırım İslam âlemi Rahmanın dinde bölünmeyin emrini duymazdan geldikleri için büyük bir inanç boşluğuna düşmüş olmalılar ki TASAVVUFA SARILMIŞLAR.

Okul dönemlerinden de hepimiz biliriz. Tasavvuf edebiyatı şiirleri duygu doludur. Kalbimizin derinliklerine kadar işler adeta. Gerçektende Tasavvuf eğer Kur’an merkezli işlenirse toplumu doğruya güzele yönlendireceği gibi saf arı duru bir inancı sağlamlaştırır.

Peki tasavvuf geçmiş yüzyıllarda nasıl kullanılmış? Dinde birbirine düşman bölünmüş toplumların tasavvuf akımını da doğru kullanmalarını beklemek hayalcilik olur. Elbette mezhepler ve onun sonunda oluşan tarikatlar tasavvuf silahını kendi yanlışlarını maskelemek için kullanmışlardır. Toplumu İslam ın özünden ayırıp uzaklaştırıp sözcükleri süsleyip duyguya göze ve nefsimize hitap etmişlerdir bu yolla.İslam ı akıl merkezinden uzaklaştırıp duygusal bir çizgiye getirerek toplumu daha kolay kontrol altında tutmayı tasavvufla keşfetmişlerdir adeta.

Tasavvuf akımını dini konularda kullananların yaptıklarına bakarsanız şekilsel ve sözcüklerin itinayla seçilerek dizilişine şahit olursunuz. Burada amaç vermek istenileni görsel ve duygusal yollarla karşısındaki topluma anlatmaya çalışmaktır. Elbette bunun hiçbir zararı yoktur. Hatta bazen çok da faydası olacağını söyleyebiliriz. Fakat İslam ın anlatılmasında izah edilmesinde tanıtılmasında yaşanmasında başvurulacak ilk yöntem bu değildir. Onun içinde peygamberimizin döneminde bu tür bir yönteme başvurulduğu konusunda öne çıkan bir örnek yoktur.

İslam akıl dinidir. Kur’an ı anlayarak okuyan inceleyen bir Müslüman Allah ın aklımıza müracaatı birinci öncelik olarak ele alır. İmtihanda olduğumuzu hatırlatarak ayetler üzerinde düşünmemizi aklımızı kullanmamızı birçok kez bizlere hatırlatır ve hala düşünmeyecek misiniz düşünen yok mu türünden uyarılar yapar. Kur’an ın bizlere rehber olduğu konusunu işler.

Toplumların içinde bulundukları boşluk tasavvufla doldurulmaya çalışıldıysa da bir kısım cemaat ve tarikatların bu akımı kendilerinin şekillendirmeleri ile yanlış itikatlarını süslü göstermenin bir yolu olmuştur.

Tarikat ın anlamı manevi yoldur. Cemaatte aynı inanca sahip topluluk olduğuna göre elbette anlam itibariyle hiç kimsenin itirazı olamaz. Tasavvufta inancımızın duygusal boyutuyla arındırılarak her türlü yanlıştan uzak hayata geçirilmiş şekli olduğuna göre elbette hiç kimsenin buna da itirazı olamaz. Peki itirazımız neye dersek itirazımız bunların yaşama hayata geçirilme şeklinedir.

Bugün tarikat ve cemaatlerin toplumları nasıl yönettiklerini din ve iman adına nasıl yön verdiklerini görüyoruz. Adeta kurulmuş bir makine den farksız bir toplum yaratan tarikatların cemaatlerin düşünme hakları ellerinden alınmış bir toplum yaratmasınadır itirazımız. Bu itirazımız kendi adımıza değildir elbette Allah ın kanunlarının göz ardı edilerek özgürce imtihanından alıkonan din kardeşlerimizin öz iradelerine yapılan baskıyadır itirazımız.

Mevlana nın Tasavvufundan güzele hoşgörüye davet dizelerinden bir bölüm sunmak istiyorum.

Sevgide güneş gibi ol
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol
Hataları örtmede gece gibi ol
Tevazuda toprak gibi ol
Öfkede ölü gibi ol
Her ne olursan ol
Ya olduğun gibi görün
Ya da göründüğün gibi ol.

Ne dersiniz bizler Müslüman toplumu olarak birbirimize bu güzellikte mi davranıyoruz? Kur’an ın bizlere öğretisi olan hoşgörüyü hayatımıza geçirebildik mi? Aynı kitaba aynı peygambere iman etiğimiz halde farklı mezheplerdeki din kardeşlerimizi öldürmekten bile çekinmeyen inancımızı hala sorgulamayacak mıyız?

Sizce bir yerlerde bir hata yapmıyor muyuz? Ne dersiniz? Elde apaçık sorumlu olduğumuz Kur’an dururken yöneldiğimiz beşeri çırpınışlarımız huzur arayışımız acaba nefsimizi ruhumuzu ne kadar tatmin ediyor?

Mutluluğun reçetesini beşerin ellerinde ararsak hastalığımıza çare bulamayacağımızı artık fark etmeliyiz. Eğer fark edemiyor da gönül gözlerimizi Kur’an ile aydınlatamıyorsak bunun suçunu kendimizde aramalıyız.

Dilerim Allah dan gönlümüzü ruhumuzu nefsimizi FURKAN ile arındırmasını eğitmesini bilen Rabbin halis kullarından oluruz.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK