Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hadis Konusuna, Kur'an Işığında Birlikte Bakalım.

  Hadis Konusuna Kur'an Işığında Birlikte Bakalım.


  İslam toplumunda hadis konusu ne yazık ki yanlış algılanmış adeta Kur’an ile eş tutulan kitaplar haline getirilmiştir. Hâlbuki hadis peygamberimizin söylediği söylenen sözlerdir.


  Peygamberimize ait olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Bu bilgilere sözlere peygamberimizin söylediği sözlerinin bulunma ihtimali olacağı mantığıyla yaklaşarak araştırmalı Kur’an ın onayını mutlaka almalıyız.

  Dikkat ederseniz hadislerin tamamı bir rivayete göre diye başlar. Yani hadislerin tamamına doğru gözü ile bakamayız. Rivayet içinde doğru bilgi olma ihtimali olan fakat hurafe ve yanlış bilgininde karışmış olabileceği sözlerdir.

  Bildiğiniz gibi Allah Kur’an ı bizzat kendi koruması altına aldığını bizlere Kur’an da bildirmiştir. Hadisler ise hiçbir koruma altında olmayıp dilden dile ulaştırılan bilgilerdir. Onun içindir ki bu bilgilere dikkatle yaklaşmalı ve mutlaka Kur’an süzgecinden geçirmeliyiz.

  Dine hüküm koyan yalnız Allah tır onun rehberi Kur’an dır. Kur’an ın bir ayetini bile kabul etmeyen ya da görmezden gelen gerçek iman etmiş sayılmayacağını Allah söylüyorsa ayetinde Kehf suresi 26. ayetinde Yaradan Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz diyorsa Enam 57. ayetinde de HÜKÜM YALNIZ ALLAH INolduğuna apaçık hükmediyorsa başka hüküm koyucular aramakla dinden uzaklaşacağımızı unutmamalıyız.

  Bir sarrafa altın bozdurmaya gittiğinizde sarraf nasıl aldanmaması zarara uğramaması için mihenk taşı ile kontrol edip altının ayarını dahi kontrol edip alıyorsa bizlerde zarara uğramak istemiyorsak bunlar Allah katındandır dedikleri bilgileri bizlere ulaştıranlara aynı dikkati ve itinayı göstermeli bu sözleri bilgileri bizlerin mihenk taşı Kur’an a sormalı ve danışmalıyız.

  Onun iznini onayını almayan hiçbir bilgiyi de kabul etmemeliyiz. Tabi daha sonra pişman olmak istemiyorsak bu itinayı özeni mutlaka göstermeliyiz. Din ve iman şaka götürmez. Emin olmadığımız bilginin ardına düşerek ebedi hayatımızı riske atmaya sizce değer mi?

  Hadisler konusu çok dikkat ve itina isteyen bir konudur. Peygamberimiz sağlığında sözlerinin insanlar arasında yanlış anlatıldığını nakledildiğini gördüğünde bu nakli yasaklaması dikkatle düşünülmelidir. Daha sonra peygamberimizin hadis nakline izin verdiğini söyleyenler dört halife devrinde hadis nakliyle nasıl mücadele edildiği ve naklinin yasaklandığı konusunu da iyice araştırıp düşünmelidirler.

  Peygamberimiz sağlığında asla hadislerini yazdırmamıştır. Hadis yazımı dört halife devrinin sona ermesi ve dinin mezheplere ayrılması ile toplanmaya başlanmıştır. Bu gerçeklerin göz ardı edilmemesi ve dikkatle üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

  Bakın Peygamberimiz hadis konusunda neler söylemiş. Bu sözleri söyleyen Allah elçisi daha sonra bunların tam tersini söyler mi sizce. Yorum sizlerin.

  Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve “Yazdığınız şey nedir?” dedi. “Senden işittiğimiz hadisler” dedik. Hz. Peygamber: “Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar.”
  El Hatib Takyid 33

  Ey insanlar ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah’a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur; Kuran’ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kuran’ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım.
  İbni Hişam Siret 4 sayfa 332

  Allah’ın kitabında helal kıldığı helal haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir.

  Ebu Davud K. Etime 39/Tırmizi K. Libas 6 İbni Mace K. Etime 60/ El-Müracaat sayfa 20

  Allah Kur’a na göre amel eden kavimleri yükseltir onun gösterdiği yoldan gitmeyenleri de alçaltır.

  Rivayet Ömer b. Hattab Müslim

  Peygamberimizin hadislerini nakleden rivayet eden kişileri değerlendiren âlimlerinde hata yapabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Hatasız insan olmadığı gerçeğini unutmadan nefsi etkilerin menfaat ilişkilerinin hatta dine nifak sokmak isteyen din düşmanlarının bu nakle dâhil olma ihtimalinin yüksek olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.

  Dört halife devrinden sonra toplanan hadis sayısının yaklaşık 500 kadar olduğu gerçeğinden yola çıkarak bugün milyonları geçen hadislerin dikkatli olmadığımız takdirde bizler için nedenli din ve iman adına tehlikeli olduğu gerçeği ile el birliğiyle elimizde Kur’an mücadele etmeliyiz.

  Birileri içimize girmiş bizleri Allah ile aldatıyor. Bu gerçeği fark edebilmek için Allah ın rehberinin çevresinde toplanmalıyız. Onun ipine sıkı sıkı sarılarak bizi yüzlerce yıldır aldatanların tuzaklarından artık yine Kur’an ın yardımıyla kurtulmalıyız.

  Peygamberimiz Allah ın kontrolünde idi. Yanlış yapma ihtimali yoktu. Allah tarafından hemen ikaz ediliyordu. Bunun birçok örneğini Kur’an dan görebiliriz. Ama bizlere hadis nakleden ya da bu bilgiler üzerinde düşüncelerini söyleyen âlimler Allah kontrolünde olmadığı için hata yapma riski her zaman vardır. Ayrıca âlimlerin söylediğini iddia ettiğimiz bilgilerin bizlere yanlış bilgi karışmadan sağlıklı ulaştığını kimse garanti edemez.

  Lütfen dikkatle düşünelim. Peygamberimizin sağlığında bile sözlerinin bir diğerine naklinde ihtilafa düşmüşlerse yüzlerce yıl sonra günümüze kadar gelen bu naklin ne derece sağlıklı olacağı konusu dikkatle düşünülmelidir.

  Hadisleri toptan reddetmek yerine içinden doğru olan bilgileri mutlaka seçip ayırmalıyız. Tüm hadislerin yanlış olduğunu söyleyerek reddetmek akılcı olmaz. Bugün bizler binlerce yıl önce tarihin akışı içinde yaşayan toplumları araştırmalar ve bulduğumuz kalıntılar yoluyla bilgileniyor ve faydalanıyorsak peygamberimizin hayatı ve yaşamı hakkında da doğru bilgileri araştırmalı ve ondan faydalanmalıyız.

  Peygamberimizin hayatı Kur’an ın yaşanmış canlı örneğiyse peygamberimizin Kur’an ın onaylamadığı hiçbir yaşam şeklini hayatına geçirmeyeceğine göre bizlere bu konuda iletilen her bilgiyi mutlaka Kur’an süzgecinden geçirmeliyiz. Her doğru bilgi bizlerin İslam ı anlamasında etken olacaktır. Özellikle peygamberimizin hayatı yaşamı olaylara bakış açısı bizler için örnek gösterilmiştir Kur’an da.

  Rivayet bilgileri eğer belirli bir tasniften süzgeçten geçirmeyip hayatımıza direk geçirirsek yanlış yolu izlemiş oluruz. Çünkü süzülmeyen emin olduğumuz doğru bilgiyle kıyas edilmeyen bilginin mutlaka tortusu olacaktır. Bir kazan suyun içine damlatılan bir damla mikroplu suyun bizlere neye mal olacağını çok iyi biliyorsak emin olmadığımız süzgeçten geçmeyen din adına bilgilerinde bizlere nasıl zararlar vereceğini unutmamalıyız.

  Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum Kur’an dan hesaba çekeceğim diye hüküm verdiyse Peygamberimizin de yalnız Kur’an hükümlerine göre yaşadığı açıktır.

  Yaptığımız büyük yanlış bizlere din ve iman adına öğretilenleri Kur’an da bulamadığımızda bakın demek ki her şey Kur’an da yokmuş deme yanılgımızdan kaynaklanmaktadır. Allah biz her konudan örnekler verdik hiçbir şeyi unutmadık Allah unutucu değildir diyor ve bunları bizlere apaçık iletiyorsa lütfen geleneksel İslam ın öğretisini ilavelerini Kur’an da bulamadığımızda Kur’an a takındığımız yanlış tavrın artık farkına varalım.

  Yine Rabbim ayetinde elçisinden örnek vererek bakın ne diyor.

  Hakka44; Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi 45: Yemin olsun ondan sağ elini koparırdık. 46: Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.

  Buradan da anlıyoruz ki Allah ın elçisi Kur’an ın dışında hiçbir bilgiyi bunlarda Allah katındandır dememiş ve bizlere iletmemiştir. Bunu lütfen unutmayalım. Allah Enam suresi 19. ayetinde bu Kur’an bana vah yolundu ki onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diyorsa lütfen peygamberimizin Kur’an dışından Kur’an da hükmü geçmeyen hükümler de verdiğini artık söylemeyelim ve söyleyenlere inanmayalım. Peygamberimiz Allah ın verdiği hükümlerle topluma ümmetine hükmettiğini asla aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü ne diyordu Rabbim ayetinde. Sana indirdiğimle onlara hükmet.

  Allah Bakara suresinde bakın bizleri nasıl uyarıyor.

  Bakara 42: Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın hakkı gizlemeyin.

  Hak olan Allah ın korumasındaki sorumlu olduğumuz Kur’an dır. Onun onayından geçmiş her bilgi de bizlerin faydalanacağı kaynaklardır.

  Bizlerin imtihan olduğumuz kitabın Kur’an olduğuna apaçık hüküm veren Rabbimizin Kur’an ın dışından bizlere iletilen rivayetlerden de sorumlu tutacağını söylemek Rabbin adaletine saygısızlık olduğu gibi Yaradan a da bir iftira olduğunu bilmeliyiz. Allah a iftira atanların mahşer günü yüzlerinin simsiyah kesileceğini ve onların cehennemin ebedi kalıcıları olacağını unutmamalıyız.

  Dilerim Rabbimden içimize sokulan hurafe itikatları Allahın nuru Furkan ile farkında olan onun ışığıyla aydınlanarak gerçekleri görebilen o azınlık mutlu kulları arasında oluruz.

  Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
  Arş and Sürmenaj like this.

 2. #2
  We~
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kurani kerim ve hadis birbirinin tamamlayicisidir. Biri Rabbizin digeri ise onun sevgilisinin sozleridir ve ayri dusunulemez kurani kerimle hadis birbirinin tamamlayicisidir.
  Gözümde küçülmüş insanlarla Büyük hesaplarım olmaz benim...

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hadislerin Kur'anı tamamlayan bilgiler olduğunu söylersek Kur'an ın tam ve gerekli bilgileri vermediğini söylemiş oluruz. Elbette her bilgiden sözden yararlanmalıyız ama Kur'an ın onay vermesi şartıyla.

  Allah sizleri kur'andan sorumlu tutuyorum biz Kur'anda hiç bir eksik bırakmadık Allah unutucu değildir her konudan nice örnekleri değişik ifadelerle verdik ki anlayasınız diyor ve emin olmadığınız bilginin sözlerin ardına düşmeyin diyede uyarıyorsa sizce herşey çok açık değil midir?

  Karar elbette sizin çünkü hepimiz bu dünyada imtihanımızı yaşıyoruz. Bir Müslümana düşen din kardeşini Kur'an ile uyarmak olmalıdır.

  Saygılarımla
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kadını şeytan olarak nitelendiren hadislerde mevcut. Hadisleri değerlendirirken Kuran ile karşılaştırarak düşünmeliyiz.

  Hadislerin tahrifini unutmamak gereklidir.


  Konu için teşekkürler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş