ALLAH KATINDA «DİN» İSLÂM'DIR


İslâm dini kendinden önce gelen bütün peygamberleri tasdik eder ve hepsini saygı ile anar.
Bununla beraber Bu yüce peygamberlere ait tebliğlerin bozulduğuna ve artık işe yaramaz duruma getirildiğine inanı..

Bu sebepten tahrif edilmiş ve hâlâ «Mukaddes Kitap» adı verilen eski dinlere ait metinlere uymamızı vaşaklar. Bu konuda Kur'ân-ı Kerim'in emirleri kesindir: «Hak din Allah İndinde İslâm'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ihtilâfa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görücüdür.» Kur'ân-ı Kerîm Al-i İmran âyet: 19).

Yahudilerin ve Hıristiyanların kendilerine gönderilen peygamber tebliğlerini bozduklarını da Kur'ân-ı Kerîm şöyle haber verir: «Yahudiler Ureyr Allah'ın oğludur dedi(ler) Hıristiyanlar da Mesih (isa) Allah'ın oğludur dedi(ler). Bu onların ağızları ile (geveledikleri cahilce) sözlerdir ki (bununla güya) daha evvel küfredenlerin sözlerini taküd ediyorlar...» (Et Tevbe Sûresi âyet: 30).

«Kim İslâm'dan başka bir din ararsa ondan (bu din) asla kabul olunmaz ve o ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır.» (Kur'ân-ı Kerim Al-i İmran Sûresi âyet: 85).

Şu halde müslümanın temel görevi nedir? İşte bu sorunun cevabı: «Fitne kalmayınca din de yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın.» (Kur'ân-ı Kerim El-Bakara Sûresi âyet: 193).

Bütün mesele islâm'ı doğru anlamada doğru inanmada peygamber tebliğlerini saptırmadan yaşamadadır. «İslâm-ı asrın ışığında değil» asrı İslâm'ın ışığında kritik edebilmektedir Yüzyılımızın karanlık ve iç paralayıcı gidişine İslâm'ın nuru ile bakabilmektedir. Asrımızın cerahatli idrâkini İslâm'ın «neşteri» ile deşebilmekîedir. Asrın çirkinliklerini dine bulaştırmaktan kaçınmaktır.

İtikat ve ibadete «bid'at» katan İsiâmiyeti kendi dar idraklerine göre tamamlamaya kalkan beyinsizler kendilerine ne acı verirlerse versinler asla «İslâm'a hizmet» etmemektedirler.

Bununla İslâm yeniliklere kapalıdır demiyoruz. Bid'at. dinin itikat ibadet ve esaslarına taallûk eden konulorda dinde olmayan şeyleri dine katmak demektir. Yoksa dinin itikat ibodet ve esaslarına taallûk etmeyen yeniliklere bid'at denmez.

«İlim İslam'ın kaybolmuş malıdır nerde bulursa almalıdır» diye buyuran yüce Peygamberimiz (O'na selâm olsun) ilmî gelişmeyi emreder. Ancak kimsenin dini değiştirmeye kendi dar idrâkine göre yorumlamaya saptırmaya hakkı yoktur.

Din Allah'ındır ve Resûlullah'ın tebliğlerinden ibarettir. Ashab-ı Kiram ve onların izinde yürüyen «Ehl-i Sünnet vel Cemaat» âlimlerinin ve imamlarının hassas titiz ve samimi gayretleri ile islâm bugüne gelmiştir. Onu bozmaya bundan sonra da kimsenin gücü yetmeyecektir.