Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  KızıLAteş
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İslamiyette ırkçılık ve Türkçülük!

  İslamiyette ırkçılık ve Türkçülük!


  Bazı dinci veya gerçek mana da dindar arkadaşlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in şu hadisine "Irkçılığa çağıran bizden değildir Irkçılık için savaşan bizden değildir ırkçılık üzere ölen bizden değildir" göre diyor ki Irkını övmek hatalıdır.


  Doğrudur ırkı övmek yanlıştır. Sonuçta hepimiz önce insan olarak yaratıldık ve üstünlük muhakkak takvadadır. Ancak şunu da unutmamak gerek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in övdüğünü övmekte de bir sakınca bulunmamaktadır. Öyle ki “Kostantiniye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emir; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” Hadisinden çevrilen ordu sözü Arapça’da topluluk millet anlamında kullanılmaktadır. Bu yüzdendir ki İstanbul fethinden önce birçok İslam toplumu İstanbul’u fethederek müjdelenen millet olmayı istemiştir.

  Ancak bu Türk Milleti’ne nasip olmuştur. Ve şunu unutmamalı ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in övdüğünü övmek yanlış günah veya hata değildir.

  Kaldı ki Türk Milleti ile ilgili Fetih Hadisi dışında da bilinen birçok İslami övgü mevcuttur. Ancak elbette Türkleri sevmeyen Türklere düşmanlık besleyenler başka hadislerin gerçekliğini inkar edecektir.

  En azından belki okursunuz diyerek… Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Bu yüzden yeniden atam Mustafa Kemal’inde söylediği gibi “Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyorum. Ve ekliyorum ben bu sözü söylüyorum diye başka ırktan biri kendi ırkını övmek hakkına sahip değildir. Ben ırkımı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’inde övdüğü bir ırk olduğu için övüyorum. Böyle başkaca bir millet varsa kendiyle övünsün! Yok yoksa… O zaman o dağa taşa yazdığımız “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünü hazmetmeyi bilsin. Hazmedemiyorsa… Soğuk limonlu soda öneririm.

  ALINTI
  Bengisu, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah Teala insanlığın geleceği ile ilgili olduğu gibi geçmişiyle ilgili olarak da bilgiler verir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir tarih telakkisi var ve Kur'an insanlık tarihini günümüzde birçok çevrelerden farklı olarak bir peygamber(al-i İmran33) olan Adem(a.s.)'den başlatır. Peygamberler medeniyetlerin gerçek kurucusu oldukları için peygamberlerle başlayan insanlık tarihi Kur'an'ın anlayışına göre ilkellikle değil medeniyetle ilimle bilgi ile başlar.

  Çünkü Allah Teala yeryüzünde yetkili kılıp halifesi olarak yarattığı ilk insan adem(a.s.)'e önce "esma"yı öğretti ve böylece onu meleklerden üstün bir hale hale getirdi(Bakara 31 vd.). Yeryüzündeki o müthiş görevini yani hilafetini yerine getirebilmesi için bu gerekli idi. Sonra ondan eşini (A'raf 189; Zümer6) ve sonra bu ikisinden nesil-be-nesil diğer bütün insanları yarattı(Nisa1).


  İşte bu bir parağraflık bilgi Kur'an-ı Kerim'in insanlık tarihinin özetidir. Bu kısa bilgiden açıkca anlaşılacağı gibi bütün insanlar Hz.adem ile Hz. Havva'nın çocuklarıdır. Bundan dolayı yarın kıyamette hepimize birden Hak Teala "Ey ademoğulları size şeytana tapmamanızı emretmemiş miydim?"(Yasin60) diye hitab edecek ve aynı ana-babanın nesli olarak birbirimizin aynısı olduğumuzu kul olarak da aynı mükellefiyete sahib olduğumuzu bildirecektir. Kur'an'da buna benzer "beni adem" tabirleri hep aynı atanın nesli olarak bütün insanları ifade eden tabirlerdir(A'raf26273135 172; İsra70). Bu sadeddde "Andolsun ki Biz beni ademi şerefli kıldık."(İsra70) ayeti bütün insanların ırk ve millet olarak değil cins olarak şerefli ve kıymetli olduğunu anlatmaktadır.

  Allah Teala yanı ana-babadan olduğumuz halde kabilelere ve milletlere ayrılışımızın sebebini ve hikmetini de Hucurat Suresinde anlatıyor ve buyuruyor ki: "Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve biribirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. (Fakat) Allah katında en üstün olanınız en muttaki olanınızdır."(13.ayet). Demek ki insanların böyle ayrı ayrı milletlere ve kabilelere ayrılışı kendiliğinden meydana gelmiş veya insanların ayarlaması ile arzu ve isteğe göre belirlenmiş bir durum olmayıp tamamen Yaratıcı'nın iradesi ve idaresi ile olmuştur. O Yaratıcı da bunu birilerini diğerlerinden farklı ve üstün kılmak için değil sadece ve sadece insanların biribirlerini daha iyi tanımaları için yaptığını bildirmektedir.

  Bundan anlıyoruz ki bütün insanların aynı köke bağlı oluşları gibi milletlere kabilelere boylara soylara ayrılması da bir diğer ifade ile ırklar da Kur'ani bir gerçektir. Hz.Peygamber(a.s.)'in çeşitli hadis-i şeriflerinde kendisinin arap ırkından ve Kureyş kabilesinden olduğunu ifade etmesi aynı gerçeğin ifadesinden başka birşey değildir. Ama bu ve benzeri sözler her ne olurlarsa olsunlar arap ırkının ve Kureyş kabilesinin üstünlüğünü ifade etmek maksadıyla söylenmemiştir.

  Çünkü bir peygamberin bir milletten gelişi o millete üstünlük kazandırmak için değildir ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin çoğu o milletlerin azgınlığından yani peygambere daha çok muhtaç olduklarından dolayı belli milletlere gönderilmişlerdir. Mesela Kur'an'da ismi geçen birçok peygamber İsrailoğullarına gönderilmiştir ve bu kavim Kur'an'a göre insanlık tarihinin en nankör milletidir.


  Bu noktada hatıra hemen halifenin Kureyş'ten olması gerektiğini ifade eden hadis gelebilir. Bence bu hadisi bir kabilenin üstünlüğü manasına değil de sosyal bazı gerçeklere dayandırarak izah etmek gerekir. O günün şartları içerisinde en toplayıcı ve tecrübe itibarıyla en müsait adayların bu kabileden oluşu sebebiyle sosyolojik ve psikolojik gerçeklerden dolayı böyle bir sözün söylenmiş olma ihtimalini düşünmek gerekir. Buna benzer bir diğer konu olan "nikahtaki küfüvv" yani denklik meselesi de aynı şekilde ırkların ve kabilelerin biribirine üstünlüğü ile değil sosyal ve psikolojik gerçeklerle ilgilidir. Eğer böyle olmasaydı bu din başlangıçta Hz.Zeyd ile Hz. Zeyneb'in evlenmesine müsade etmezdi.

  İslamın esas kitabı Kur'an'dır ve temel prensipler Kur'an'a göre belirlenir. hadislerden bazıları zahiren Kur'an'a ters gibi görünürse Kur'an'a uygun şekilde yorumlanmaları gerekir. Kur'an ırkı bir gerçek olarak kabul etmesinin yanısıra Allah katında önemli olanın ve insana değer kazandıran ölçünün takva ve dini samimiyet olduğunu ilan edince buna ters gibi görünen hadislerin önce sıhhatini araştırmak eğer sahih ise o günün şartları göz önünde bulundurularak makul ve Kur'an'a ters düşmeyecek şekilde manalandırmak gerekir.

  İnsanların çeşitli ırklardan ve Türkçe'de kullandığımız manasıyla çeşitli milletlerden olduğu gerçeğini inkar etmek nasıl Kur'an-ı Kerim'in kabul ettiği bir gerçeği inkar etmek ise; Allah Teala'nın bütün ırk ve milletleri tek bir insandan dallanıp budaklanan soylar olarak yarattığını inkar etmek de Kur'ani bir gerçeği inkardır. Yeri gelmişken "millet" kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de hem "millet-i İbrahim" (Bakara130 135 vb.) şekliyle müsbet olarak hem "Allah'a inanmayan bir kavmin milleti" (Yusuf37) şekliyle menfi olarak bugün Türkçede kullandığımız mananın aksine "din" ve "aynı inancı paylaşan insanların yolu" manasına kullanıldığını hatırlatmak gerekir.

  Kur'an-ı Kerim insanların ırkları itibarı ile birçok milletlere bölündüklerini ifade ederken aralarındaki inanç farklılıkları sebebiyle de iman ve küfür bazında iki esas guruba ayrıldıklarını anlatır. Bu ayırım belli bir zaman ve mekan ile sınırlı olmayan bütün insanlık tarihini kapsayan ve Hz.Adem(a.s.)'in iki oğlu Habil-Kabil ile başlayıp(Maide 27 vd.) kıyamete kadar sürecek olan bir farklılıktır. Önemli olan da bu farklılıktır. Çünkü bu insanın iradesinden kaynaklanmaktadır ve hüküm buna göre olacaktır. Zira insan milletini kabilesini ve ailesini hatta ana-babasını seçme hürriyetine sahib değildir ve doğduğu zaman bunları kendisi için belirlenmiş olarak bulur. Ama iman ve küfrü seçme hususunda cüz'i iradeye sahibtir ve dolayısıyla bu tercihinin neticelerine katlanmak durumundadır. Kaderin bir cilvesi dünyaya geldiğinde önünde bulduğu milleti kabilesi ailesi rengi ırkı dili sadece tabi tutulacağı o büyük imtihan için birer vesileden ibarettir ve insan bu gibi iradesi dışında cereyan eden-belirlenmiş olan şeylere dayanarak öğünme hakkına sahib değildir. Ancak kendi tercih ve gayretinizle elde ettiğiniz şeyler hususunda övünebilirsiniz. Bu gibi şeylerle övünürken bile ne kadarının insanın kendisine ait olduğuna ne kadarına "benim" denilebileceğine dikkat etmek gerekir.

  Demek ki insanlar için bir kan bağı bir de iman ve ideoloji bağı var. Birincisi maddi ikincisi manevi bir bağdır. Maddi bağı sağlayan baba ve analar gibi manevi bağı sağlayan manevi baba ve anneler vardır. Bundan dolayı Kur'an bir taraftan "(İnsanların) anneleri ancak kendilerini doğuran kadınlardır." (Mücadele2) buyurarak maddi bağı sağlayan annelerimizden bahsederken diğer taraftan "Peygamber müminlere canlarından ileridir. O'nun hanımları da o müminlerin anneleridir." (Ahzab 6) buyurarak peygamberlerin ve hanımlarının insanlar için manevi anne ve babalar mesabesinde olduğuna işaret etmiştir.

  Bu ikisinden iman ve ideoloji bağı daha önemli ve kuvvetli olmuştur. Aynı ana-babadan olduğu halde insanlar farklı ideolojilere sahib olup karşı karşıya geldikleri ve vuruştukları çok olmuştur. Bedir'de Uhud'da Hendek'de kardeş kardeşe oğul babaya amca yeğene karşı savaşmış ve aralarındaki kan bağı buna engel olamamıştır. Bu yüzden müşrikler tarafından Hz.Peygamber(a.s.) kardeşi kardeşe düşüren bir sihirbaz; islamiyet de insanlar arasındaki kardeşliği bozan bir din olarak itham edilmiştir. Halbuki bunun sihir ve ifsatla bir alakası yoktur ve vakıa böyledir. Çünkü başta da söylediğimiz gibi iman ve ideoloji bağı insanlık tarihi boyunca kan bağından kuvvetli olmuştur. Çünkü insan için düşünceleri inançları ve kanaatları hep önemli olmuştur. Çünkü insanın fıtratı buna göre düzenlenmiştir. Çünkü insanda mana maddeden öndedir ve çünkü insan maddesinden çok manası ile yani manevi tarafı ile ruhu ile kalbi ile aklı ile insandır. İnsanlardan türlü renkte olanlar var ama ancak bilgili olanlar Allah'dan geregince korkarlar(Fatır28). Çünkü onlar bilirler ki insanların dillerinin ve renklerinin ayrı ayrı oluşu Allah Teala'nın ibret alınması gereken ayetlerindendir varlığının delillerindendir(Rum22).

  İnsanları ana rahminde dilediği gibi değişik güzelliklerde şekillendiren Hak Teala'dır(Al-i İmran6; Mü'min64; Teğabun3). Bu şekiller diller ve renkler bu imtihan dünyasında size verilen rol ile alakalıdır ve önemli olan sizin rolünüzü iyi oynamanızdır. Ama rolünüzü unutur da halinize renginize ırkınıza takılır kalırsanız başarısız olursunuz. Elbette rolünüz içinde ırkınızla ilgili bazı unsurlar da bulunacaktır. Onları ihmal de başarısızlık sebebidir onları olduğundan fazla önemsemek de...

  İnsanlar arasındaki kan bağı-nesil alakası inkar edilemez. Çünkü insanı sudan yaratan Allah Teala ona bir neseb ve sıhr yani akarabalık bağı vermiştir(Furkan 54) ve bu bağ bazı işlerin iyi yürümesi için gereklidir. Fakat bu bağın geçerliliği kıyamete kadardır. Kıyamet kopunca bu bağ sadece hesabı verilecek bir mesuliyete dönüşür ve o gün insan kardeşinden anasından babasından eşinden oğullarından kaçar(Abese 34-36).. Çünkü Sura üflendiği gün artık aralarında soy bağları yoktur ve insanlar birbirlerine soylarını sormazlar; kimlerin ibadet tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa ermişlerdir(Mü'minun101-102). Soylarla-boylarla övünme dünyada kalmış ve esas gerçekle yüzyüze gelinmiştir. Soyu ile sayısı ile öğünüp de ahireti hatırlamaktan oyalananlar o gün yanlış yaptıklarını anlamışlardır(Tekasür 1-8). O gün mücrim ister ki azabdan kurtulmak için eşini kardeşini kendisini barındıran ve içinde yetiştiği tüm ailesini(sülalesini) fidye olarak versin(Mearic11-14).

  İslamiyette din bağı kan bağından önemlidir. Dolayısıyla nesli anası-babası belli olmayan bir insan inanç ile sizinle aynı ise neslinin belli olmayışı önemli değildir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak buyurur ki:"İnsanları babalarına nisbet ederek çağırın. Bu Allah yanında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır."(Ahzab5). Öte taraftan babalarınız ve öz kardeşleriniz eğer küfrü tercih etmişlerse onları dost edinmeyiniz(Tevbe23). Eğer buna rağmen onları dost edinirseniz Allah'ın cezasını bekleyin(Tevbe24).

  Evet Allah Teala geçmişte milletlere kendi soylarından ve kendi dillerinde peygamberler göndermiştir(İbrahim4). Çünkü bir kabileye veya millete mesajı en iyi iletecek olan onları anlayan özelliklerini bilen ve tanıyan bir insandır. Bu yüzden ad kavmine kardeşleri yani kendi soylarından ve boylarından olan Hud(a.s.)(A'raf65; Hud50); Semud kavmine kardeşleri Salih(a.s.)(A'raf73; Hud61; Neml45); Medyenlilere kardeşleri Şu'ayb(a.s.)(A'raf85; Hud84; Ankebut36) peygamber olarak vazifelendirilmiştir; Nuh(a.s.) kardeşleri yani ırkdaşları olan kavmini Lut(a.s.) keza kardeşleri olan kavmini takvaya davet etmişlerdir(Şuara106161). Yine bu peygamberler onca tebliğe rağmen küfürde direten kavimlerine lanet okumuş beddua etmiş ve mesela Şuayıb(a.s.) kavmine şöyle seslenmişti: "Ey kavmim ben size rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim artık kafir bir kavme nasıl acırım."(A'raf 93). Bu "Evet siz benim kavmimsiniz ama küfür üzere devam ettiğiniz müddetce size acımam bile söz konusu değildir." demektir.

  Eğer peygamberler sadece kendi kavimleri için görevlendirilmemişlerse tebliğe en yakın halkadan başlayarak öncelikle kendi sülalelerini ve kabilelerini sonra diğer insanları dine davet ederler. Bu yüzden onlar telbiğe kavimlerinden yani yakın çevrelerinden başlarlar. Yine bu yüzden bütün insanlara peygamber olarak görevlendirilen Hz.Muhammed(a.s.)'e Cenab-ı Allah "(Önce) en yakın akrabalarını (aşiretini) uyar ve sana uyan müminlere (tevazu ve merhamet) kanadını indir. Şayet sana(uymaz) karşı gelirlerse "Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım." de."(Şuara 214-216) buyurarak bir akrabalık hakkı olarak tebliğe en yakından başlamasını ve eğer ona uymazlarsa aralarındaki bağın yok hükmünde olduğunu bildirmiştir. Bundan dolayı Hz.Peygamber(a.s.) "Ey elbiselerine bürünen kalk ve uyar."(Müddessir1-2) emrini alınca önce kabilesini bir tepenin eteklerine davet edip İslam'ı onlara anlatarak işe başlamıştır.

  Bir başka ayette "Eğer babalarınız oğullarınız kardeşleriniz kardeşleriniz eşleriniz hısım akrabanız(aşiretiniz) kazandığınız mallar bozulmasından korktuğunuz ticaretiniz hoşlandığınız evleriniz size Allah'dan peygamberinden ve Allah yolunda cihad etemekten daha sevimli ise Allah'ın emri(azabı-cezası) gelinceye kadar bekleyin."(Tevbe 24) buyurularak yakınları ve akrabayı Allah'a ve dinine tercih etmenin tehlikesi anlatılıyor. "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğun babaları oğulları kardeşleri ve akrabaları da olsa Allah ve elçisine düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin.

  Allah onların kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak ve onlar orada ebedi kalacaklar. İşte onlar Allah'ın hizbidir ve başarıya ulaşacak olanlar da Allah'ın hizbidir."(Mücadele22; bkz. Maide56) ayeti ise hem bir tehdit hem gerçek müminler için bir ruh halini anlatıyor ve farklı ırklardan olsalar da ancak aynı ideali paylaşan insanlar arasında hakiki bir yakınlık ve dostluk olabileceğini vurguluyor. Bu ve benzeri ayetleri ile Kur'an bu kardeşliği vurgulamakla kalmamış imani bir vazife haline de getirmiştir.

  Kur'an-ı kerim bu manada inanların birliğini ve kardeşliğini "Allah'ın askerleri" oluşları ile anlatırken karşıtlarını da "şeytanın askerleri" ifadesi ile niteliyor(Mücadele19; Fatır6). Allah Teala aynı şekilde "Mü'minler kardeştirler."(Hucurat10) buyururak müminlerin kardeşliğini ilan ederken küfrü nifakı israfı ve benzeri kötü fiil ve fikirleri paylaşanları da kardeş sayıyor(İsra27; Al-i İmran156; 168; A'raf202; Ahzab 18Haşr11). Kur'an iman bağı ile oluşan bu sevgi ve kardeşliğin Allah'ın lutfu ile olduğunu(Al-i İmran103) bildirir. Müşrikler ırk bağı ile bağlı olduğumuz akrabalarımız bile olsalar ancak küfürden tevbe edip imana döndükten namazı kılıp zekatı verdikten sonra bizim kardeşlerimiz olabilirler(Tevbe11) ve biz Allah'a yalvarırken kan bağımız olanlara değil iman bağımız olanlara dua eder "Ey Rabbimiz bizi ve iman ile bizi geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla."(Haşr10) deriz.

  Bütün bunların yanısıra anababaya iyilik akrabaya yardım sıla-ı rahim de dinimizin emirlerindendir ve bunda kafir olan yakınlarımız da söz konusudur. Dinimiz insanın fıtri duygularını görmemezlikten gelmez ve gerçekçi tek dindir. Bu gerçekciliğin neticesi olarak o ırk bağını inkar etmediği gibi iman bağının insanlar arasında oluşturduğu yakınlığı da en güzel bir şeklide görür. Ama ırka karşı duyulan bu fıtri sevgi ve yakınlığa mağlub olup duygusallık içerisinde haksızlık ve yanlışlık yapmanın yerine imana dayalı itidal ve adaleti kor duygusallığın zaman zaman adalete mani olduğunu bilir. Bu yüzden sevgi ve nefretlerimizi belirlemede duyulara yenilmemeyi tavsiye eder.

  Ad Semud Beni İsrail Kureyş Kur'an-ı Kerim'de geçen kabile isimleridir. Al-i İmran Al-i İbrahim Al-i Ya'kub Al-i Lut Al-i Firavn ve benzeri ifadeler kabileden daha dar manada hanedanlık isimleridir ve Kur'an bunları müsbet-menfi herhangibir mana yüklemeden kullanır. Yine Kur'an'da Arab ve zıddı Acem Hz.Peygamber'in ırkını ve onun dışındaki bütün ırkları ifade eder. Milletler kabilelerden; kabileler boylardan; boylar soylardan-sülalelerden; sülaleler de ailelerden meydana gelir.

  Binaenaleyh milletin küçük yapıtaşı ailedir. Bundan dolayı ırk vakı'asından bahsederken aile ve kabileyi ilk hareket noktası olarak ele alıyoruz. Dinimizin müslümanlara yüklediği vazifelerin bir kısmı da en küçük halka olan aileden başlayarak millete kadar insanın yakınlarına karşı olan vazifeleridir. Mesela zekatınızı verirken işe önce akrabalarınızdan başlar sonra halkayı genişletirsiniz. İyilik ve yardımlarda öncelik akrabalarındır(Bakara83; 177;215; Nisa36; Nahl 90; İsra26 vb.). Miras akrabalar arasında sözkonusudur(Bakara 180; Nisa733). Eğer komşunuz hem akrabanız hem de dindaşınız ise komşuluk hakkı üçe katlanmıştır: komşuluk hakkı dindaşlık hakkı ve akrabalık hakkı olarak... Ama akrabalık bağı hiçbir zaman adaletsizlik yalan ve haksızlık sebebi olmamalıdır(Maide106; En'am152; Fatır18).


  Geçtiğimiz asırda daha çok millet esasına göre devletler oluşturmaya çalışan Batı'nın mezhebleri farklı da olsa din esasına göre tek devlet haline gelme gayretleri ve bu gayretlerine paralel olarak kendi dışlarındaki dünya devletlerini ırk esasına göre oluşturmaya çalışmaları ibretle değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Onlar bir din ve inanç etrafında toplanarak güç kazanmaya çalışırken özellikle islam ülkelerini ırklara göre bölüp zayıflatmaya çalışmakla kur'an'ın işaret ettiği gerçeklerden hareket ediyor gibiler. Onlar bütün bunları yaparken din bağının ırk bağından daha birleştirici ve bütünleştirici olduğu gerçeğinden hareket ediyorlar. Tarih bu gerçeği ortaya koyan hadiselerle doludur.

  Fakat dinler içinde en birleştirici ve bütünleştirici olan da islamdır. Diğer dinlerde bu özellik azdır. Nitekim Hak Teala "Sen onları toplu sanırsın ama onların kalbleri dağınıktır."(Haşr14) buyurarak zahirde bir ve beraber görünen nice toplulukların içten içe düşmanlıklarını anlatıyor.

  Kur'an "Topluca Allah'ın ipine yapışın ayrılmayın."(Al-i İmran 103) fermanı ile birleştirecek ve kuvvetlendirecek olana "Allah'a ve peygamberine itaat edin birbirinizle çekişmeyin; yoksa korkuya kapılırsınız devletiniz gider."(Enfal 46) fermanı ile de zayıflatacak ve parçalayacak olana işaret ediyor.Bu hususta Hz.Peygamber(a.s.)'den önce birbirine düşman müslüman olduktan sonra da Ensar olan Medineli Evs ve Hazrec kabileleri güzel bir örnek olarak hatırlanabilir. Kur'an'ın vurguladığı da bu sosyal gerçektir. Ama bu arada o ırk gerçeğini de inkar etmez.

  Irk da İslam kardeşliği de bir Kur'an-ı kerim'in kabul ettiği bir gercek olunca bu ikisi arasına öyle bir sınır çizmeliyiz ki ne bunlardan birini inkar etmiş olalım ne de diğerini ihmal etmiş olalım. Elbette bu sınırı çizerken keyfimize ve isteğimize göre davranamayız. Bu işte yine bize yardımcı olacak olan İslamın temel kitabı ve adaletin gercek terazisi Kur'an'dır. Dolayısıyla onun çizeceği sınır hiçbir kişiye millete ve gerçeğe haksızlık olmayacaktır.

  Gerçekci ve adil bir din olan İslam'ın ve onun kitabının herhangibir vakı'ayı gözardı etmesi görmemezlikten gelmesi düşünülemez. İdeallerini inançlarını kanaatlarını ve hatta sevgilerini bu kitaba göre belirleyen belirlemesi gereken müslüman da adil insandır. Aynı şekilde o da ifrat ve tefritten uzak her gerçeği sırası içinde ve yerli yerinde kabul eder.

  Yine müslüman gerçekler arasında sıralama yaparken yol göstericisi olan Kur'an ve sünnetin ışığı altında ailesine kabilesine ırkına ve milletine olan inkar edilemez tabii ve fıtri temayülünü dinine kitabına peygamberine ve bunların neticesi olarak din kardeşlerine olan sevgisinin üstüne çıkaramaz ve tercih durumunda kaldığı zaman seçmesi gereken Allah Resullullah Kur'an ve müslümanlardır.

  Dolayısıyla aynı inancı paylaşmadığı yakınlarını ve akrabalarını terkedip en uzak ırktan inanç kardeşleri ile bir olması gerekebilir. müslümanın ırkına olan sevgi ve yakınlığı hiçbir zaman başka ırktan olanlara haksızlık etmesine sebeb olamaz. Çünkü müslüman her düşünce ve davranışını Kur'an terazisi ile tartan dengeli bir insandır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hz. Muhammed tüm ırkları övmüştür.

 4. #4
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadislerinin değiştirilme ihtimali de var.

  İslam ırkçılığa karşıdır. O yüzden Hz. Muhammed'in ırkı gizli tutulmuştur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş