Kitab'ı Okuyabilenler

Önce yazımızın ana fikrini ve özütünü ortaya koyacak cümleleri verelim:


''Allah cc.ın yarattığı fıtrat üzerinde yaşayanlarbu durumlarını koruyabilenler; zaten Allah cc.ın kitabını okuyorlar demektir''.

İlkel denilen Dünya'ya...Avustralya yerlilerineEskimolaraDoğonlara... Pigmelere bakan var mı? Orada yaşayan insanların ''karın doyurmak'' için öldürdükleri hayvan veya koparıp yedikleri bitkiler için törenler düzenlediklerini...

Kendilerini bağışlaması ve affetmeleri için hayvan ve bitki ruhlarınayalvardıklarını bilen var mı? Oilkel dediklerimizin ''Fıtrat'' üzre yaşadıklarını keşfedenler Fıtratın anlamını çözmede epey yol alacaklardır.

İnsanların gözü-kulağı nicedir batıda...Batı medeniyetindedir. Fakat...Batı her yanı ile dökülmektedir.Herşey Roma'nın çöküşünün arifesini hatırlatıyor.İnsanlığa sunabilecekleri bir şeyleri...

Hiç bir şeyleri yok çünkü. Sömürmedenpornoğrafidenalkol ve uyuşturucudantağutlaşmaktan başka... Bi şeyleri yok.

Tükendiler.Sadece sokaklarını savunuyorlar şimdi. Geçen ğazetede bir haber vardı: ''İslam dini inanırları 16 milyarı aştı...Şu anda en büyük din İslam.Avrupada bu gün nüfusun 1/5 iyani % 20 si müslüman oldu diye...Bitişin resmidir bu.

Tabii ki her bitiş bir başlanğıca gebedir. Peki gelecek kimin olacak acaba?Gelecek; İnsanlığa TevhidiAhlakı ve Erdemi önerenlerin olacaktır. Gidişat tam da orayadır. Tarihbir noktada yanlış bir mecraya aktı...Yanlış bir deniz yarattı. Bu yanlışdeniz insanlığı boğdu.

Bu gün yaşanan tam da budur. Dünya''Doğruya'' klavuz bekleyen bir gemiye benziyor. Dünya...içinde 65 milyar insanı ile bekliyor.

Ahlakın yeniden keşfi gerekiyor. Ahlak;her türlü iyiligin menbaıdırpınarıdır.Sevgiadaletmerhamet ve eşitlik...hepsiahlaktan beslenir. Ahlak olmaz ise...bunlar da olmaz. Fıtrat işte burada başlar: Ahlak'tan başlar....Güzel Ahlaktan.

Allah cc.insanı fıtratyani güzel ahlak üzre yaratır.. Sonradan insan çevre kültürüyetişme tarzı ile ya bu yapıyı koruyarak gelişir; veya...zıt olarak gelişir ve ahlaksız-laşır.

Bu noktada ortaya bir sır koyalım: Baklıdığı zamangörülecektir ki; Dünyada kendilerine kitap verilmiş toplumlar var... Bir de kitap verilmemiş toplumlar var. Kenidlerine kitap verilmiş ve Peygamber terbiyesinden geçirilmiş toplumlarazgın toplumlardır.Azğınlıklarını ayrıca gelecek nesillere de-kültür ile- aktaran toplumlardı bunlar. Buna ihtiyaç duyulması bundandır. Kitap verilmeyenler ise; Fıtrat/Ahlak üzre yaşadıkları içindir ki... Buna gerek duyulmamıştır. Kimlere kitap verilmemiştir acaba? AvustralyayerlileriDoğonlarEskimolarPigmeler vs.vs. Hani...sizin ilkeller dedikleriniz var ya...işte onlar.

Hiçbir şey degişmedi aslında.... Taa Hz.Adem as. dan beri... Habil ve Kabil nesilleri süregeliyorlar işte. Kabiller katletmeyealmayaçalmaya devam ediyorlar. Habiller ise terkedenlerden ve almayanlardan olmaya.

ALINTIDIR.