Az Sonra Az Önce....

Kendimize göre ne kadar emîniz. Hayatımızda hiç kimseyi aldatmadık! Belki alenen kimseyi aldatmadık oyalamadık. Fakat farkına varmadan oyaladığımız aldattığımız birisi var: Kendimiz…Her zaman sığındığımız bir kelime: “Biraz sonra yaparım.” Dilimizde küçük bir cümle… Oanda rahatlatıcı bir ilaç gibi.

Çocukken alışmışızdır; annemiz çağırdığında “Biraz sonra giderim.”“Ödevlerimi yarın yaparım.” Derken gençlik zamanımız geldi. Ertelemekten hiçbir şey yapamadık! Kazandığımız bir tek kuytu kafes var:“Az sonra!”

Yememizde içmemizde kısacası fânî ömrümüzde hiç aksama yok. Hatta sipariş verdiğimiz bir yemek on dakika gecikse kıpır kıpır olur yerimizde duramaz“Vücûdumuzun gıdası!” deriz. Peki ya rûhumuzun gıdası olan namazımız ibâdetlerimiz gecikince neler oluyor? O kadar huzursuz oluyor muyuz?Niye huzursuz olalım kiilâcımız hazır: “Az Sonra!”

“Bugünün işini yarına bırakma!””Bir günün öncekinden daha mükemmel olsun!”düsturlarına rahatlıkla göz yumabiliyoruz! Derken bir gün bir ay bir yıl bir ömür geçip gidiyor…

Az bir ömür olan dünya hayatı için “Az sonra!” denilebilir. Fakat ilim veya ibâdet cihetinde bu kafes bizi hüsrâna sürüklüyor. Söz gelimi ibâdetteki sabrımızı sağa sola dağıtırsak merkezi zayıflatırız.Yani o andaki vakti öldürür nefis düşmanının silahını kuvvetlendiririz.

Gençliğini hep ertelemekle geçiren bir insan sayısız nimetleri kaybeder. Başta Peygamberimiz (sav)’in“Sancağımdan başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde ALLAH’a ibâdet ile büyüyen gençler benimledir.”

Mükâfatından mahrum kalır. “İhtiyarlayınca yaparım!” der ömür biter! İşlediği bir kusurda tövbesini erteleyen kimse kiri birikmiş çamaşır gibidir.

Bedîüzzaman Hazretleri’nin dediği gibi “Günah kalbi siyahlandıra siyahlandıra nûr-ı îmânı kalptençıkarır.” Tövbesiz bir seher vakti bir Berat bir Kadir geçer giderken diğer Berata kadar belki ömrü biter. Beynimiz deyine aynı efsunlu birlevha: “Bir Dahaki Seneye!”

Hiç düşündük mü? Sahâbe-i Kirâm Kur’ân ve sünneti yaşamakta bizim gibi değillerdi. Doğrusu biz onlar gibi hiç olamadık! Onlar kızgın kumlarda namaz kıldılar oklar arasında tövbe ettiler. Hatta bazı sahâbeler îman ettilercihat ettiler bir namaz vaktine dahi erişemeden şehit oldular.

Rahmetli dedem anlatırdı: Bir gün dokuma tezgâhında çalışan bir işçipatronundan namaz kılmak için izin ister. Îman ve itâatten nasipsiz zavallıpatron işçiye der ki: “Namaz kazâ olur işkaza olmaz!” Bu hâtıra zaman zamanaklıma gelir. Bizim namazımız ilmimiz gibi uhrevî hayatımız hep kazalarlasüslü hep ertelemelerle dolu. Oysa dünya hayatımız dakik mi dakik. Dünyamızlailgili neleri erteliyoruz Hak aşkına? Uhrevî işlere gelince “Ebedî dünyada kalacak gibi” nazlanıyoruzmaalesef! “Hiç kat î senedimiz var mı ki gelecek seneye belki yarına çıkacağız!”

Ne bir dakika geri ne bir dakika ileri; ertelenmeyen ölüm zamanı gelince kimsedemiyor diyemiyor: “Az Sonra!”

Daha önce hiç karşılaşmadığımız ve îfâ etmediğimiz gibi aceleci bir tavırlaişlemlerin tamamlanıyor.Ertelediğin amellerin ilimlerin tövbelerin ile başbaşa kalıyorsun! O anda yepyeni bir nidâ yükseliyor:

“Bu Fani Ömür Bitti; Az Önce!”

Melike Yazır