Günah İşlemenin Dini Hükmü


GÜNAH


* Günah bir iç çöküntü bir terslik ve fıtratla zıtlaşmaktır. Günaha giren kimse kendini vicdani azaplara ve kalbi sıkıntılara bırakmış bir talihsiz ve bütün ruhi meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir mazlum ve mağdurdur.


***

* Günaha bir saniye bile ömür bağışlamak şahsın kendi aleyhinedir. Ve bundan daha önemlisi de Allah’a karşı yapılan bir saygısızlığa karşı saygılı olmak demektir. Hiçbir günahın bir saniye bile yaşamaya hakkı yoktur. Zira o tevbe ile çabucak silinmezse kalbi ısıran zehirli bir yılan haline gelir.

***

* GÜNAH ANCAK MÜNAFIĞI RAHATSIZ ETMEZ


***

GÜNAHTAN KORUNMA

* Kur’anda bir ayette “zina etmeyin” denilmemiş de “zinaya yaklaşmayın” denilmiştir ve yine “yetim hakkı yemeyin” denilmeyerek yetim malına yaklaşmayın ifadesi kullanılmıştır. Evet günaha girme kapıları daha baştan kapatılmalıdır.

***

* İnsan yalnız kalmaktan yılandan-çıyandan kaçar gibi kaçmalıdır; Çünkü yalnızlık yılanca çıyanca düşüncelerin insan ruhunu sarmasına yol açar.

***

* Günah hususunda Bediüzzaman Hazretlerinin şu tenbihi çok manidardır: “Günahtan yılandan çıyandan kaçar gibi kaçın.” Der. Zira onların ne zaman ve nereden saldıracakları belli olmaz. İşte günah da böyle akrep ve çyan gibi kalleştir.

***

* Unutmayalım: GÜNAHLARA KARŞI TEYAKKUZ ALLAH’A KARŞI VEFALI OLMAK DEMEKTİR.

TEVBE

* Tevbe vicdanın duyduğu nedamet ve bu nedametle insanın iki büklüm olmasıdır.

***

* Bir insan işlediği günahlar karşısında hasta olmuyor ve ızdırap çekmiyorsa o sık sık ağzıyla tevbe etse dahi onun yaptığı tevbe değil sadece bir merasim ve yararsız birkaç söz söylemekten ibarettir.

***

* Herkes hata işleyebilir hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.
(Hadis-i Şerif)

* Günah işlendiğinde mutlaka tevbe edilerek en kısa zamanda o günah temizlenmelidir. Evet insan ne kadar günah işlerse işlesin ve tevbesi hangi seviyeye varırsa varsın yine tevbe etmelidir.

***

* İnsan her mes’elede olduğu gibi muhasebede de ölçülü ve dengeli davranmalıdır. Bir kere muhasebe kat’iyen yeis ağırlıklı olmamalıdır.

***

* NAMAZ YEKPARE TEVBEDİR

alıntı