Mekke'de Meydana Gelen Sel felaketleri Ne zaman hangi yıllarda meydana gelmiştir ne gibi önlemler alınmıştır?

Kâbe'de Sel Baskınları


Kuran’da "Ekin Bitmeyen Vadi" olarak tarif edilen Mekke tarih boyunca sel baskınlarına uğramış ve bu sellerde şehrin merkezinde bulunan Kâbe de zarar görmüştür.

Mekke'de meydana gelen su baskınlarına karşı ilk olarak Cahiliye döneminde ilkel tedbirler alınmış fakat bu tedbirler yeterli olmadığı gibi Kâbe'nin zarar görmesinide engelleyememişti.

Miladi 605 yılında Kureyşliler döneminde fırtına ve sel sonucu Kâbe büyük bir hasar görmüş ve adeta yeniden inşa edilmişti. Kâbe yeniden yaplırken Hacerül Esved'in yerleştirilmesine sıra gelince Kureyşliler güvenilir kişi olarak henüz peygamber olmayan Hz. Muhammed(sav)'ı seçmişlerdi.

Hacerül Esved'in bugün durduğu yere Sevgili Peygamberimiz yerleştirmiştir.

Mekke’de budan sonra bilinen ilk sel Hz. Ömer’in halifeliği zamanında olmuştur. 638 yılında Makam-ı İbrahim’i de yerinden söküp götüren bir sel meydana gelmiş bunun üzerine Hz. Ömer bir daha böyle bir felâketle karşılaşılmaması için şehrin girişlerine iki adet bent yaptırmıştır. Bu bentler daha sonra meydana gelen sellere karşı uzun süre ayakta kalarak suların Mekke' ye girmesine engel olmuş ve Mescid-i Haram'ı korumuştur.

700 yılında Emevî Halifesi Abdülmelik zamanında korkunc bir sel meydana gelmiş ve bu selde hacılar sulara kapılarak sürüklenmiş çok sayıda hacı hayatını kaybetmiştir. Önüne geleni yıkan alıp götüren ve büyük bir zayiat veren bu sele Cühâf ve Cürâf adı verilmiştir. Bu selden sonra Halife Abdülmelik Mekke sokaklarının başlarına sel sularına mani olacak bentler yaptırmış ve Mescid-i Harâm'ın çevresine duvarlar ördürmüştür.
1630 Yılındaki Sel Felaketinden Sonra Kabe'nin Tasviri

Osmanlı Döneminde
de Mekke su baskınları ile boğuşmuştur. 1612'de Mekke'de büyük bir sel meydana gelmiş ve bu sel Kâbe'ye zarar vermiştir. Sultan Birinci Ahmed selden zarar gören Kâbe’nin doğu ve batı duvarlarını altın ve gümüşten 16 adet kuşak yaptırarak Kâbe'nin duvarlarını sağlamlaştırmıştır.


Sultan Dördüncü Murad döneminde 1630'da Mekke'de oluşan sel Kâbe'ye çok büyük zarar vermiş ve Kâbe'nin iki duvarı yıkılmıştır. Selde yıkılan Kâbe'nin bütün taşları numaralanarak sökülmüş kullanılamaz hâle gelen taşların yerine yeni taşlar konulmuştur. Osmanlı dönemindeki en büyük onarımını geçiren Kâbe adeta yeniden inşa edilmişti. Mimar Rıdvan Ağa'nın nezaret ettiği onarım 1636'ya kadar sürmüştür. İnşaatta kullanılan alet ve artan malzemeler başka bir işte kullanılmasın diye şehrin dışında bilinmeyen bir yere gömülmüştür.
1941 Yılındaki Selden Sonra Kâbe'nin Genel Durumu


1941 Yılındaki Selde Yürüyerek Tavaf Yapmaya Çalışan Hacılar

1941 Yılındaki Selde Safa ile Merve Arasında Say Yapmaya Çalışan Hacılar
1941 Yılındaki Selden Sonra Yüzerek Yapılan Tavaf
1941 Yılındaki Selden Sonra Kâbe'nin Görüntüsü
1941 Yılındaki Sel


İslam dünyasının kalbi Mekke'de 1941 yılında Nuh tufanına benzeyen bir yağmur yağmıştı… Görenlerin sanki gökyüzü patlamış da suları üstümüze akıyordu dediği bu yağmurun benzeri daha önce hiç görülmemişti.

Yağmurun dehşeti ile kaçışan insanlar daha birkaç adım atmaya bile fırsat bulamadan yarı bellerine kadar suların altında kalmışlardı.

Mescid-i Haram'ın dışına kendilerini atabilenler Kıyamet'in koptuğunu sanarak ağlıyor dövünüyor ve dualar ediyordu. Kâbe ile Safa-Merve tepeleri arasındaki düzlük insanı yutan sel suları ile dolup göle dönmüştü. Kâbe'nin hemen yanındaki Zemzem Kuyusu sel sularıyla dolmuş Hacer'ül-Esved'in hizasına kadar suyla dolan Kâbe'de müslümanlar yüzerek tavaf etmişlerdi.

O yıllarda pek az insanda fotoğraf makinesi vardı… Zaten fotoğraf çekiminden hoşlanmayan Suudiler bu dehşet anının görüntülenmesini de istememişti. Ama ne olduysa fotoğraf sanatına ilgi duyan cesur bir Arap bu tufandan birkaç kare almayı başardı. Fotoğrafları uzun bir süre kendisine sakladı. Yıllar sonra Suudi Arabistan'da ama özellikle Kâbe çevresindeki 100 yıllık değişimi belgeleyen bir fotoğraf albümü yapılmasına izin verildi. Dünya basının 100 yıldır merak ettiği bu fotoğraflar da ilk kez bu albümde yayınlandı.


Mekke’de son olarak en büyük sel felaketi 1974 yılında olmuş ve sel sularının Kâbe’de Hacer'ül-Esved'in hizasına kadar yükseldiği görülmüştür. 1974 yılında meydana gelen sel ile ilgili bir resim bulunamamıştır.


2010 Mayısında Kâbe'de Yağmur


2010'da Yağan Yağmurda Altınoluktan Su Akması

2011 Yılında Kâbe'de Yağmur Altında Şemsiyeli Tavaf

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]