Gerdek Gecesi iki rekat nafile namaz kılıp dua edilir ve bugünlere kavuşmanın şükrü ve gelecek günlerin saadeti için Allah Azze ve celle'e dua edilir. Sonra damad gelinin kakülünden tutup: “Allahümme barik lî fî ehlî ve barik lî ehlî fiyye Allahümmerzuknî minha verzukha minnî Allahümmecma’beynena ma cema’te fî hayrin ve ferrik beynena iza ferrakte fî hayrin” duasini okur Onunla cima edecegi zaman: “Allahümme bismike estahleltü ferceha ve bi emanetike ehaztüha Allahümme fema kadayte sey’en min rahmiha fec’alhü barren takiyyen vez’alhü müslimen seviyya ve la tec’alhü müfsiden serîken lis-seytanî” der Biri de cima’ ederken seytandan
Cenab-ı Allah'a sıgınmaktır bu esnada söyle der: “Bismillahi Allahümme cennibna-s-seytane ve cennibi-s-seytane ma razaktena” yani şeytanı bizden ve bize verdiğin çocuktan uzak eyle der bu durumda kendilerine çocuk verilîrse seytan ona zarar veremez.

İlk gecede namaz nasil kılınır

Gerdek ( zifaf) gecesi damat ve gelin Allah rızası için 2 rekat namaz kılarlar birinci rekatta Kafirun suresi ikinci rekatta ihlas suresi okunur sonra: dua edip "Allah'ım Ailemde bana bereket ihsan eyleBeni de aileme bereketli kil Allah'ım Ailemden bana benden de aileme rızık ihsan eyle Allah'ım birlesmelerimizin hayırlılarında bizi birleştir ve hayırlı olmayanlardan da bizi ayır"