Nikahla şaka olmaz Bir kimse boşama amacı olmadan şaka ile gayri ciddi bir biçim de hanımını boşasa Hanefi ve şafi mezhebine göre bu boşama geçerlidir. Mesela bir kadın şaka olsun diye kocasına "Beni boşa" derse kocası da aynı şekilde şaka olarak " Seni boşadım" diye cevap verirse boşama meydana gelir şu nedenle ki şakacı kimse boşanmanın sonuç doğurmasına razı değilse de bu sözü bilerek ve isteyerek söylemiştir. Konu ile ilgili Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Üç şeyin şakası da ciddisi de ciddidir; nikah boşama ve dönüşlü boşamada eşine dönmek." (Ebu Davud Talak9; Tirmizi Talak 9)