Soru: Nikâh yapılırken kadının üç talaktan birini alma hakkı var mıdır?

Cevap:

Fıkıh kitapları kadına erkeğin boşama hakkının verilebileceğini söylerler. Ancak Kur’an buna manidir. Mezhepler kadının “iftida” hakkını elinden almışlar ve yetkileri olmadığı halde ona böyle bir hak tanımışlardır. Kur’an’a göre talak erkeğin hakkı iftida da kadının hakkıdır. Bu haklardan biri diğerine geçmez. Dolayısıyla kadına nikah sırasında talak hakkı verilmiş o da bu hakkı kullanarak kocasından ayrılmışsa yaptığı boşama geçersizdir.

Kadının talak değil iftida hakkı vardır. Kadın kocası ile birlikte yaşamayacağına karar verirse durumu yetkililere bildirir onlar da bunun yerinde olduğunu anlarlarsa kadına iftida hakkını verirler. Bu durumda kadın kocasından aldığı mehri iade ederek kocasından ayrılır.