Sual: Hülle nedir?
CEVAP
Hüllenin meşru ve gayri meşru olanı vardır. Dinimizde bir erkek bir kadını üç talakla boşadıktan sonra artık o kadınla evlenmesi helal olmaz. Yani nikah yapılsa da nikah geçerli olmaz. Erkek kadını boşayınca kadın üç hayız müddeti iddet bekler. Sonra isterse bu kadın başka bir erkekle evlenebilir. Kadın bu erkekle de geçinemeyip ayrılırlarsa o zaman bu kadın yine iddet müddeti bekledikten sonra istediği erkekle evlenebilir. Eski kocası talip olursa onunla da evlenebilir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İki defa boşadıktan sonra ya iyilikle tutulur veya güzellikle bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizi [mehirlerini] geri almanız size helâl olmaz. Eğer bu karı kocanın Allah'ın emirlerini yerine getirmelerinden korkarsanız o zaman kadının [serbestçe boşanması için] fidye vermesinde [hakkından vazgeçmesinde] günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır onları çiğnemeyin Allah'ın sınırlarını aşanlar ancak zalimlerdir.) [Bekara 229]

(Eğer erkek kadını [üçüncü defa da] boşarsa ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe [zifaf olmadıkça] onunla evlenmesi kendisine helâl olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa Allah’ın koyduğu sınırları muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde yeniden evlenmelerine engel yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırdır. Bunlar anlayan [emri yerine getirecek olan] bir kavim için Allah’ın açıkladığı sınırlardır.) [Bekara 230]

(Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin.) [Nisa 4]

Bu şekilde kadının evlenmesi meşrudur dinimizin emrine aykırı değildir.

Boşanan kadının mehrini ödememek kul hakkıdır. Ödenmezse ahirette azabı çok şiddetlidir.
Mehir evliliğin düzenli mutlu olarak devam etmesi kadının hak ve hürriyetlerinin korunması din cahili huysuz erkeğin elinde oyuncak olmaması içindir. Mehir parasını vermek ve çocukların nafaka paralarını her ay ödemek korkusundan erkek hanımını boşayamaz. Mehir parası kadın için bir sigorta sayılır. Erkeğin zor ödeyeceği bir mehir ile evlenen kadını erkek boşayamaz. Boşarsa maddi hayatı felce uğrar. Mehir vermek korkusu erkeğin iyi geçinmesine de sebep olur.

Hülle yapmak demek bir erkeğin üç talakla boşadığı eşi ile tekrar evlenebilmesi için o kadını rızasıyla başka bir erkekle nikahlayıp bir geceliğine zifafa sokması demektir. Şayet o erkek zifaftan sonra boşarsa o zaman bu kadın da isterse ilk kocasıyla evlenebilir. Böyle bir uygulama ise bir erkek için zillettir aşağılıktır. Allahü teâlâ erkeklere boşamak hakkını verdi ise de bu hakkı gelişi güzel kullanmamaları ve kadınlar erkeklerin elinde oyuncak olmamaları için erkeklere bu hülle zilletini yüklemiştir. Hülle korkusundan bir erkek boşama lafını ağzına bile alamaz. Aile arasında boşamanın şakası da olamaz.

Hülle için hileye baş vuranlar olmuş iddet beklemeden evlenmek caiz değil iken nikah yapanlar çıkmıştır. Bu gece evlenip sabah boşayacak kiralık adam aramışlardır. Dinimizde böyle geçici nikah yoktur. Birisi ile anlaşıp bu gece evlen yarın boşarsın diye bir anlaşma yapmak yani belli bir süreliğine evlenmek sahih değildir. Peygamber efendimiz hülleciyi kiralık teke olarak vasıflandırıp buyurdu ki: (Hülle yapana da yaptırana da Allah lanet etsin.) [İbni Mace Taberani Hâkim Beyheki]

Boşadığı kadını kiralık tekeye nikahlayan kişi zillete düştüğü gibi kiralık teke de nikahladığı karısını sabahleyin boşayıp ona vermekle de aynı zillete düşmüş oluyor.