Sual: Başlık parası almakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Kızın babasının veya akrabasının nikaha veya kızı vermeye razı olmaları için damattan istedikleri para veya mal rüşvet olur. Rüşvet ise haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Rüşvet alan da veren de Cehennemdedir.) [Taberani]

Erkek de kız da evlattır. İnsan evladının mesut olması için elinden gelen yardımı yapmalı damattan para almak yerine gücünün yettiği nispette damada yardım etmelidir! Kız evladın kıymeti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kimin kız çocukları olur onların sıkıntılarına katlanır iyi yetiştirir ve dengi ile evlendirirse bu kız çocukları onun için Cehenneme perde olur.) [Tirmizi]

(Kız çocuklarını hor görmeyin; çünkü ben kızlar babasıyım.) [M.Cinan]

(Allahü teâlâdan zahmetsiz çocuk istedim. Bana kız çocukları verdi.) [Şir’a]

(İlk çocuğunun kız olması kadının bereketindendir.) [İbni Asakir]

Başlık parası yüzünden evlenemeyenler kötü yola düşenler görülmektedir. Evliliği zorlaştırmak günahtır.