Sual: Dinimizde müt'a nikahı var mı?
CEVAP
Müt'a nikahı dört mezhepte de haramdır. Müt'a nikahı şahitsiz olarak bir kadına belli para verip belli zaman için beraber yaşamayı sözleşmek demektir. Müt'a nikahının haram olduğunda bütün âlimlerin sözbirliği bulunduğu Mizan-ül-kübra’da ve İbni Âbidin’de yazılıdır.

İmam-ı Taberani bildiriyor ki:
Abdullah ibni Abbas (Müt'a nikahı önce helal idi. Fakat (Analarınız size haramdır) mealindeki âyet-i kerime geldikten sonra haram edildi. Müminun suresinin (Ancak zevceleriniz ve sahip olduğunuz cariyeleriniz helaldir) mealindeki âyet-i kerimesi müt'a nikahının haram edildiğini kuvvetle bildiriyor. Çünkü bu âyetten yalnız zevcelerin ve cariyelerin helal olup başkalarının haram olduğu anlaşılmaktadır) demiştir.

Müt'a nikahının haram olduğunu Hazret-i Ali de içinde olmak üzere birçok Sahabi-yi kiram bildirmiştir. Buhariyi şerif kitabında (Hazret-i Ali Abdullah ibni Abbas’a Resulullah Hayber gazasında müt'a nikahını ve eşek eti yemesini yasak etti buyurmuştur) yazılıdır. Bundan başka (Müslim-i şerif) kitabında ve İbni Mace’nin kitabında Peygamber efendimizin (Ey Müslümanlar! Kadınlar ile müt'a nikahı yapmanıza izin vermiştim. Fakat şimdi bunu Allahü teâlâ haram etti. Kimin yanında böyle kadın varsa onu salıversin ve ona vermiş olduğu malı geri almasın!) buyurduğu yazılıdır.

Bütün tefsirler ve fıkıh kitapları diyor ki Nisa suresi 24.âyetinin (İstimta' ettiğiniz kadınların ücretini veriniz) meal-i âlisi müt'a nikahı için değildir. Nikahtaki mehr parasını vermek içindir. Mesela (Beydavi tefsiri) ve bunun hâşiyesi (Şeyhzade tefsiri) ikinci cilt 26. sayfada yukarıdaki âyetin tefsirinde buyuruyor ki:
(Bu âyet-i kerime sahih olan nikahı bildirmektedir. Müt'a nikahının mubah olmasını göstermiyor. Nitekim mehr parasını emrediyor. Müt'a nikahı önce mubah olmuştu. Sonra yasak edildi. İslamiyet’te belli bir zaman için nikah yapmak yoktur.)