Sual: Bir kadın boşanma hakkı kendi elinde olmak üzere nikahlanmak için ne yapması gerekiyor?
CEVAP
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye’de diyor ki:
Kadın boşanmak benim elimde olmak üzere seninle evlendim der ve erkek de bunu kabul ettim derse kadının boşanması kendi elinde de olur. Erkek eşine (İşin senin elinde olsun) veya (Kendini sen boşa) yahut (Diler isen boşsun) gibi cümlelerden birini söylerse kadın ancak o oturumda kendisini boşayabilir. Kocası (Ne zaman istersen kendini boşa) derse o oturuma mahsus olmaz. Kadın istediği zaman kendini boşayabilir.

Kendisine boşanmak hakkı verilen kadın kocasına (Seni boşadım) derse boşanma işi gerçekleşmez. (Kendimi boşadım) demesi lazımdır. Nikah yapılırken kadın (Ne vakit istersem kendimi senden boşamak üzere...) diyerek şart ederse erkek de nikah yapılırken bu şartı kabul ettim derse böyle şartlı nikah sahih olur ve kadın da boşanmak hakkına sahip olur. Erkek boşanma hakkını verse kadın (Ben boşanma hakkını istemem) dese de hakkını red etmiş olmaz. Dilediği zamanda kendini boşayabilir. Erkek nikah yaparken (Boşanmak senin elinde olmak üzere seni nikah ettim) derse nikah sahih olup boşanmak hakkı kadının elinde olmaz. Fakat önce kadın (istediğim zaman boşanma hakkı elimde olmak üzere sana nikahlandım) der erkek de (kabul ettim) derse hem nikah sahih olur hem de boşanmak kadının elinde olur.

Sual: Nikah kıyılırken kadının boşanma hakkını almasını tavsiye eder misiniz?
CEVAP
Tecrübelerimize istinaden söylüyoruz. Genelde kadın erkeğe göre daha duygusaldır. Olaylarda tez etkilenir. Hislerine mağlup olur. Zaruri haller hariç boşanma hakkını almasını tavsiye etmeyiz.