Sual: Bir erkeğe ana-babasının hala ve teyzesi bir kadına da ana-babasının amca ve dayısı mahrem midir? Kimler kimlerle evlenemez?
CEVAP
Önce usül ve füru meselesini bilmek gerekir:

Usül ana-baba bunların ana-baba dede ve büyük anneler. [Ananın anası ve babanın anası bunların anaları.]

Füru ise evlatlar bunların çocukları ve torunlarıdır.

İlmihallerdeki (Hala ve teyze ile evlenilmez) ifadesinden ana-babanın da hala ve teyzesiyle evlenilemeyeceği anlaşılır. Çünkü bir kadına erkek ve kız kardeşlerinin oğulları ve bunların erkek torunları mahremdir. [Mahrem demek evlenmesi haram demektir. Mesela annemiz bacımız halamız teyzemiz bize mahremdir.]

Erkeğe de erkek ve kız kardeşlerinin kızları ve bunların kız torunları mahremdir. Baba halanın erkek kardeşidir. Halamıza babamızın oğulları ve erkek torunları mahremdir. Teyzemize de annemizin oğulları ve erkek torunları mahremdir.

Erkeğe mahrem olan kadınlar
Soydan olan ve evlenilmesi erkeğe caiz olmayan yedi akraba şunlardır:
1- Analar:
Anası ana-babasının anaları onların da anaları mahremdir.

2- Kızlar:
Kızı oğlunun ve kızının kızları ve torunlarının kızları mahremdir.

3- Kız kardeşler:
Ana-baba bir veya ana bir veya yalnız baba bir kız kardeşler de mahremdir.

4- Halalar:
Halası ana-babasının halaları dedelerinin büyük annelerinin halaları da mahremdir.

5- Teyzeler:
Kişiye teyzesi ana-babasının teyzeleri dede ve büyük annelerinin teyzeleri de mahremdir.

6- Erkek kardeş kızları:
Ana-baba bir sadece ana bir veya yalnız baba bir erkek kardeşin kızları ve bunların kız torunları da mahremdir.

7- Kız kardeş kızları:
Ana-baba bir veya sadece ana bir yahut yalnız baba bir kız kardeşin kızları ve bunların kız torunları da mahremdir.

Bu yedi kişi soydan olmayıp süt ile de olsa yine mahremdir. Zina ile de olursa yine haramdır. Mesela bir kimse zina ettiği kadının kızı ile torunu ile veya anası ile evlenemez. Sadece oğlunun sütkardeşi olan kız ile ve erkek kardeşin sütannesi ile evlenmek caizdir.

Nikah sebebi ile haram olanlar
Nikah sebebi ile sonradan akraba olan şu 4 kadınla da evlenmek erkeğe haramdır:
1- Kayınvalideler:
Kayınvalidesi haram olduğu gibi kayınvalidesinin ve kayınpederinin anneleri de haramdır.

2- Üvey kızlar:
Hanımının başka erkekten olan kızları torunları üvey oğlunun kızları ve torunları da haramdır.

3- Gelinler:
Oğlunun hanımı haram olduğu gibi torunlarının hanımları da haramdır. Sadece üvey oğlun hanımı namahremdir.

4- Üvey analar:
Babasının hanımı yani üvey annesi haram olduğu gibi dedelerinin evlendiği bütün kadınlar da haramdır. Zina sebebiyle de olsa haramdır. Yani bir kimsenin babasının veya dedesinin zina ettiği kadınla evlenmesi haram olur.

Amca kızı dayı kızı hala kızı ve teyze kızı ve yenge yani kardeş zevcesi (Zirahm-i mahrem) değildir. Yani bu beş kadın yabancı demektir. Bu beş kadın yabancı olduğundan bunlarla evlenmek caizdir. Fakat bunlardan ilk dördü ile evlenmek tenzihen mekruhtur. (Kimya-i Saadet)’teki hadis-i şerifte (Bunların çocukları zayıf hastalıklı olur) buyuruldu. Fakat amca kızının kızı ve amca oğlunun kızı ile hala kızının kızı veya hala oğlunun kızı ile dayı oğlunun kızı ve dayı kızının kızı ile teyze kızının kızı ve teyze oğlunun kızı ile evlenmek mekruh olmaz.

Bazı kimseler Hazret-i Ali’nin amcasının kızı ile evlendiğini söylüyorlar. Bu yanlıştır. Peygamber efendimiz Hazret-i Ali’nin amcası değil amcasının oğludur. Yani Hazret-i Ali amcasının oğlunun kızını aldı. Bu bakımdan tenzihen de mekruh olmadı.

Erkeğe neseb ile haram olanlar:
1- Anası
2- Büyük analar [Annesinin ve babasının annesi ve onların anneleri]
3- Kızı oğlunun ve kızının kızları
4- Bacısı
5- Bacısının ve biraderinin kızları
6- Halası
7- Teyzesi.

Erkeğe süt itibariyle haram olanlar:
1- Süt anası
2- Süt büyük anaları
3- Süt kızı süt oğlunun ve süt kızının kızları
4- Süt bacısı
5- Süt bacısının ve süt biraderinin kızları
6- Süt halası
7- Süt teyzesi.

Erkeğe nikah sebebi ile haram olanlar:
Kaynanası üvey kız üvey anası gelini.

Erkeğe geçici haram olanlar:
1- Hanımının bacısı 2- Hanımının halası 3- Hanımının teyzesi 4- Hanımının erkek ve kız kardeşinin kızları 5- Hanımının süt bacısı süt halası süt teyzesi erkek veya kız süt kardeşinin kızları 6- Kitapsız kâfir kadınları.


Sual: Annemin dayısı amcası ya da babamın dayısı amcası bana haram oluyor mu? Yani onlar benim öz dayım gibi oluyor mu?
CEVAP
Onlar sizin de öz dayınız öz amcanız gibidir.

Sual: Hanımım üvey babam yanında bizimle benimle bensiz annemle birlikte yemek yemek sohbet etmek vb gibi nedenlerle bulunabilir mi?
CEVAP
Üvey babanız hanımınıza yabancıdır.

Sual: Dedemin üvey kızını nikah edebilir miyim?
CEVAP
Evet nikah edebilirsiniz. Babanızın üvey kızını da nikah edebilirsiniz. Çünkü baba ve anne tarafından sana akraba değil.

Sual: Gelinin kocası ölse kayınpederine olan mahremliği devam eder mi?
CEVAP
Kayınpeder öz baba gibi mahremdir.

Sual: Torunun hanımı dedeye mahrem midir?
CEVAP
Torunun hanımı dedenin gelinidir yani mahremdir.

Sual: Annemin üvey annesi bana ve babama yabancı kadın mıdır?
CEVAP
Evet yabancı kadındır.

Sual: Benim amcam hanımıma yabancı erkek hükmünde midir?
CEVAP
Evet yabancı erkek hükmündedir.

Sual: Kuzenlerle evlenmek caiz midir?
CEVAP
Kuzenden kastınız amca dayı hala ve teyze çocukları ise hepsi ile evlenmek caizdir. Fakat tenzihen mekruhtur. Yeğene de kuzen denebiliyor. Onlarla evlenilmez.

Sual: Üvey oğlun hanımı mahrem mi?
CEVAP
Mahrem değildir. Yabancıdır.

Sual: Üvey kızın kızı da mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Benim üvey babam hanımıma yabancı mı?
CEVAP
Evet.

Sual: Bir babanın üvey kızı kendi öz kızı gibi mahrem midir?
CEVAP
Evet.

Sual: Gelin insanın kendi kızı gibi midir? Nerelerine bakmak caiz nerelerine bakmak caiz değildir?
CEVAP
Gelin insanın kendi kızı gibidir. Kızının neresine bakması caiz ise gelinin de aynı yerine bakması caizdir. Erkek nikahla alması ebedi haram olan 18 kadının mesela annesinin kızının ve gelininin saçına yüzüne gerdanına kollarına dizden aşağı bacağına şehvetten emin ise bakabilir. Göğüslerine koltuk ve yanlarına [böğürlerine] uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. (Bedayı)

Sual: Bir kadın mürted amcanın yanında başı açık oturabilir mi?
CEVAP
Hayır.

Sual: Gayrimüslim kardeş kayınpeder mürted amca dayı yabancı sayılır mı?
CEVAP
Evet.

Sual: Kayınvalidenin annesi de kayınvalide gibi mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Kardeş torunu mahrem mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Babamın teyzesi yabancı mıdır?
CEVAP
Kendi teyzeniz gibidir.

Sual: Damadımın yanında başı açık durabilir miyim?
CEVAP
Kayınvalide aynen anne gibidir. Başınız açık kollarınız açık diz kapağınızdan altı yani bacaklarınız açık olarak damadınızın yanında durabilirsiniz. Hiç mahzuru olmaz. Ancak genç iseniz fazla açık durmanız iyi olmaz

Sual: Kaç yaşındaki kadına ihtiyar kadın denir?
CEVAP
55 yaşından büyük olana ayise [ihtiyar kadın] denir.

Sual: Bir erkeğe hanımı mahrem midir yoksa namahrem midir?
CEVAP
Mahrem nikah düşmeyen evlenmesi haram olan demektir. Hala teyze gibi evlenilmesi haram olan kadınlara mahrem denir.

Namahrem yabancı nikah düşen demektir. Evlenilmesi haram olmayanlar başkalarının hanımları ve bütün yabancı kadınlar namahremdir.

Bir erkeğin hanımı onun mahremi olmadığı gibi namahremi de değildir. Onun nikahlısı yani helalidir.

Sual: Nikahlısını halvet olmadan boşayan erkek bu kadının kızı ile evlenmesi caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: 16 yaşında baliğ olmayan baliğ hükmünde midir?
CEVAP
Evet.

Sual: İki kız kardeşle aynı anda evlenmek caiz mi?
CEVAP
Caiz değildir. Caiz demek âyeti inkâr olur. Harama helal demiş olur. Kendi kız kardeşi ile evlenenin durumu da aynıdır. Annesi ile evlenenin durumu da aynıdır. Anne ile kardeş ile evlenmek caiz diyen kimse Allah’ın bildirdiği âyeti inkâr etmiş olur. Harama helal demiş olur. Meşhur bir harama helal diyen de kâfir olur.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Analarınız; kızlarınız bacılarınız halalarınız teyzeleriniz kardeşlerinizin kızları bacılarınızın kızları sizi emziren süt anneleriniz süt kardeşleriniz karılarınızın anneleri öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada alarak evlenmek size haram kılındı.) [Nisa 23]

Sual: Öz ablamın kızı ile evlenmem caiz midir?
CEVAP
Abla kızı da aynen abla gibidir. Evlenmek asla caiz değildir. Nisa suresinin 23. âyet-i kerimesinde haram olduğu yazılıdır. Ablanızın kızının kızı ile de ve bütün torunları ile evlenmeniz caiz değildir.
Amca ve dayı ile hala ve teyze ile de evlenilmez. (Nisa 23)

Sual: Üvey ağabeyim ile üvey ablam evlenebilir mi? Yani Babamın hanımı ölünce dul bir kadınla evlendi. Bu kadının bir kızı var. Babamın da ölen karısından bir oğlu var. Bu oğlan bu kız ile evlenebilir mi?
CEVAP
Evlenebilir. Çünkü hiç akrabalığı yoktur.

Sual: Çocuklu dul bir kadınla evlendim. Bu kadının oğlunun hanımı bana yabancı mı?
CEVAP
Evet yabancıdır. Ama bu kadının kızları size yabancı olmaz.

Sual: Hanımımın üvey annesi bana namahrem mi?
CEVAP
Evet yabancıdır.

Sual: Dul bir kadın ile kızı var. Kadın ile babam kızı ile de ben evlenebilir miyim?
CEVAP
Evet evlenebilirsiniz.

Sual: Bir hoca süt bacı genç kayınvalide başka bir kocadan olma kızı ve benzerleriyle halvetin caiz olmadığını bildiriyor. Bunlar mahrem değil mi bunlarla halvet caiz olmaz mı?
CEVAP
Bu kadınlar ebedi mahremdir. Ebedi mahrem olan kadınlarla halvet caizdir. Süt kardeş ile Genç kaynana ve Gelin ile fitne şüphesi yani insanların suizan edip yanlış anlaması söz konusu olunca mekruhtur. Fitne şüphesi olmayınca mekruh olmaz.

Sual: Bir erkeğin ölen hanımından olan kızı ile evli olan damadı sonraki evlendiği hanımına mahrem mi namahrem mi? Yani bir erkeğe karısının üvey annesi mahrem midir?
CEVAP
Namahremdir yani yabancıdır.

Sual: Bir kimsenin hanımı ölse veya boşansa baldız ile evlenebilir mi?
CEVAP
Evet evlenebilir toplumda evlenenler de vardır.


Boşanmadan evlenilmez
Sual: Bir olay yüzünden hapse düştüm. Karım uzun yıllar hapiste kalacağımı sanarak hemen gidip başka biri ile evleniyor. Bu olaydan hiç haberim olmadı. Çok geçmeden hapisten çıktım. Karım yeni kocasından ayrılıp tekrar benimle evlendi. Ama boşanınca iddet bekleme diye bir şey varmış biz iddet beklemedik. Günah oldu mu?
CEVAP
O sizin zaten nikahlı eşiniz idi. Siz onu boşamamıştınız. Onun başkası ile evlenmesi caiz değil idi. Tekrar sizinle beraber olması için iddet beklemesi gerekmez hatta nikah da gerekmez. Ama her zaman nikah tazelemek iyi olur. Siz boşamadan hanımınız başkası ile asla evlenemez. Başkası da eşini boşamadan sizinle evlenemez.

Sual: Bir arkadaş başka bir arkadaşının karısını kaçırdı. İmam nikahı yapıp evlendiler. Arkadaşın yaptığı uygun mu?
CEVAP
Üç yönden uygunsuzdur:
1- Başkasının karısını ayartmak çok günahtır. Bir hadis-i şerif meali:
(Birinin karısını ayartıp aldatan bizden değildir.) [Ebu Davud]
2- Kocası o karıyı boşamadan hiç kimse onunla evlenemez. Yaptıkları zina olur.
3- Kocası karısının kaçtığını duyunca hemen boşasa bile iddet müddeti bitmeden kesinlikle evlenemezler. Evlenirlerse zina olur.

O başkasının karısını ayartırsa başkası da onun karısını ayartabilir. Eden bulur demişlerdir.
Bir hadis-i şerif meali:
(Siz namuslu olursanız kadınlarınız da namuslu olur.) [Hakim]

Kocasına ihanet edip başkasına kaçan kadın kaçtığı erkeğe de ihanet edebilir. O erkeğe niçin kaçtı? Ya malı için veya yakışıklı gördüğü için veya genç gördüğü için. Hangi sebep olursa olsun ondan daha zengini ondan daha güzeli ondan gencini bulunca ona da kaçmayacağını kim temin edebilir? Allah korkusu olmayan her şeyi yapabilir.