Aziz Cinsiyet : Erkek
1. Muhterem sayın. 2. Sevgili. 3. Veli evliya ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah’ın izzetli kıldığı mü’min. - Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz): Selahaddin Eyyubi-’nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal Melik iken kendisi Şam’ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı. Kur’an-ı Kerim’de Âl-i İmran ve Yusuf surelerinde geçmektedir.

Firdevs Cinsiyet :Kız
1. Cennet 2. Bostan bahçe. - Firdevsi: İran’ın milli destanı olan "Şeyhname"nin yazarıdır. Adı Mansur b. Hasan’dır. 934-1020 yıllan arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Kehf ve Mü’minün Surelerinde Geçmektedir.

Furkan Cinsiyet :Erkek
Hakkı batıldan doğruyu yanlıştan ayırma tefrik. Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçmektedir.

Havva Cinsiyet : Kız
Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)’in karısı ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de T H suresinde geçmektedir.

Huri Cinsiyet : Kız
1. Cennet kızı. 2. Sevgili. - Daha çok lakab olarak kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de Vakı’a Rahman Tur Duhan Surelerinde Geçmektedir.

İrem Cinsiyet :Kız
1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir.

Kevser Cinsiyet :Kız
1. Maddi ve manevi çokluk kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur’an-ı Kerim’de 108. ve en kısa sure.

Melek Cinsiyet : Kız
1. Allah’ın nurdan yarattığı varlıklar. Allah’ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Halim selim güzel huylu kimse. Kur’an-ı Kerim’de toplam 98 ayette geçmektedir.

Merve Cinsiyet : Kız
Mekke’de bir dağın adı olup hacılar Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. ayet’te geçmektedir.

Nas Cinsiyet : Kız
Yardımcı yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.

Nisa Cinsiyet : Kız
1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi özellikle kadın haklarından onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.

Nur Cinsiyet :Kız
1. Aydınlık parıltı parlaklık niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

Şuara Cinsiyet : Kız
Kuranda sure ismi. Şairler anlamına gelmektedir.

Tarık Cinsiyet :Erkek
Sabah yıldızı zühre venüs yol. Kur’an-ı Kerim’in 86.Suresi’nin adıdır.Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Tarık b. Ziyad (Öl. Şam 720): Berberi asıllı İslam komutanı. Cebeli Tarık’ı geçip İspanya’yı fethetti. İslam egemenliğini sağlayıp Endülüs İslam Devleti’nin kurulmasını sağladı.

Yasin Cinsiyet : Erkek
Kur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte "Ey insan Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.