İslâm'da Küçük Lutilik

Erkeklerin kadınlarla arka organdan yaptıkları cinsel temastır. İslam dini erkek erkeğe (homoseksüellik) ve kadın kadına (sevicilik) cinsel ilişkileri haram kıldığı gibi kadına arka organından (anüs) cinsel temasta bulunmayı da yasaklamış haram kılmıştır. Bu haramlılık kişinin hem kendi karısını hem de yabancı kadınları da içine almaktadır. Küçük lutilik Lüt toplumunda lutilik erkekler arasında başlamadan yaklaşik kırk yıl önce kadınlara yönelik olarak başlamıştır. Bu tür cinsel yaklaşimı kati suretle yasaklayıcı hadisleri bulunan Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurmuşlardır. "Karısına arka organından temas eden kişi mel'undur; Allah'ın rahmetine ermekten uzaktır." "Karısına ters yoldan temas eden kişiye Allah rahmet nazarıyla bakmaz." "Erkeklere ve kadınlara arka organdan cinsel temasta bulunanlar kafir olmuşlardır."

Şu bir gerçektir ki Allah 'ın koyduğu düzenden bir kere sapıldı mı sapmaların daha büyük sapıklıkları davet edeceği şüphesizdir...! "Kadını veya erkeği ya da çocuğu arka organından kullananlar (eğer tövbe etmezlerse) kıyamet gününde leşten daha pis bir koku saçar oldukları halde bir araya getirileceklerdir. Bunlar cehenneme girinceye kadar insanlar bunların kokularından ızdırap duyacaklardır. Allah bunların sevaplarını giderecek ve onlardan ne tövbe ne de fidye kabul edecektir. Onlar ateşten tabutlara girecek kapakları da ateşten çivilerle çivilenecektir."

alıntıdır