İslâm'da Cinsel Eğitim Nasıl Olmalı?

KADIN VE ERKEK... 'Her birinin kendisine has cinsel özellikleri vardır. Ergenlik çağı ile birlikte zirveye çıkan cinsel ihtiyaçlar cinsel problemler evlilik ve aile evlilikte cinsel hayatın tatminkâr olması için uyulması gereken kurallar hamilelik ve doğum çocuğun bedensel ve ruhsal sağlığı müstehcenlik ve muzır neşriyat toplumda kadın erkek ilişkileri...'

Bütün bunlar insan cinsî hayatının ana başlıklarıdır.

Cinsel konuların akıl almaz istismarlara konu yapıldığı bir zamanda yaşıyoruz.

Bir tarafta cinsel hayat ayıplarla örtülü bir tabu olarak görülüyor... Öbür yanda bütün mahremiyet sınırlarına meydan okuyan bir teşhircilik furyası yürütülüyor... Bu tezat tablosundan ortaya çıkan sonuç: cinsel hayatta tam bir anarşi hüküm sürüyor. O halde dinî kaynaklara ve çağdaş ilimlere dayanarak yapılacak bir cinsel eğitim ihtiyacı ihmale gelmeyecek kadar âcil olmaktadır.

Cinsî konuların insan hayatındaki yeri nedir? Cinsel hayat hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Medyanın olumsuz bombardımanından nasıl kurtulacağız? Doğru olan nedir? Neler yanlıştır? Sevap ayıp günah kavramları en doğru şekilde nasıl anlaşılacaktır?..

Cinsellik hayatımızın bir parçasıdır. Yüce Kitabımızda da şöyle buyrulmuyor mu? İnsanlar iki ayrı cins olarak 'erkek ve dişiden' yaratılmıştır. Bir çok ayette eşler arasındaki münasebetlerin biyolojik ve psikolojik boyutlarına işaret edilmiştir.

Yaradılışımıza yerleştirilen çok önemli bazı temel ihtiyaçlar vardır: Beslenme barınmauyku ve cinsellik gibi...

'Şehvet' olarak adlandırılan cinsî arzu (libido cinsel haz) kadınla erkek arasında yaratılan birbirine yakın ve beraber olma ihtiyacının biyolojik temellerinden biridir.

Rum suresinin 21. ayetini dinleyelim: 'Yine O'nun delillerindendir ki size kendi cinsinizden kendilerine meyil ve ülfet edeceğiniz eşler yarattı. Aranızda merhamet ve sevgi koydu. Şüphesiz bunda düşünen bir kavim için ibret alınacak çok deliller vardır.'

Bediüzzaman İşârât-ül İ'caz adlı eserinde nefis bir duygusal yorum yapıyor:

'İnsanoğlunun en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut olmasıdır ki her iki taraf sevgilerini aşklarını şevklerini mübadele etsinler ve lezzetlerde birbirine ortak gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet bir işte hayrete düşen veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam velev zihnen olsun ister ki; birisi gelsin kendisiyle o hayreti o tefekkürü paylaşsın. Kalblerin en latifi en şefiki kısm-ı sani ile tabir edilen kadın kalbidir.'

Her bir hücrenin mikrokozmik seviyede elektronlarına kadar en ince bir plan dahilinde her türlü ihtiyacını mükemmelen karşılayan Vücut Sarayının Sahibi insanoğlunun bütün ihtiyaçlarını da belli nizamlara bağlı kılarak karşılamıştır. Dinimizin bize kazandırdığı iki temel ölçü olan helâl ve haram kıstaslarına göre kurulan bu nizam insanın her bakımdan huzurlu olmasının şartlarını sunmaktadır.

Madem insanlarda cinsî ihtiyaçlar arzular yaratılmıştır. Kadın erkeğe erkek de kadına eğilimli kılınmıştır. O halde aile hayatı ortamında bu duyguların meşru bir şekilde karşılanması sağlıklı ve vazgeçilmez bir husustur.

Dinimizde evliliğe büyük önem verilmiş cinsel hayatı düzenleyen emir ve yasakların büyük çoğunluğu da bu temel ölçüye göre belirlenmiştir.

Zinanın homoseksüelliğin evlilik içinde cinsel hayattan çekilmenin kısırlaşmanın şehvetle bakmanın vs... yasaklanması cinsî duyguların meşru yoldan evlilik hayatı içerisinde tatminine dönük prensiplerden bazılarıdır.

Helâl ölçülerdeki cinsel yakınlaşma ibadet sınırları içerisinde değerlendiriliyor. Zira cinsel ihtiyaçlar kulluk bilinci içerisinde emredilen prensipler doğrultusunda karşılanması huzur ve mutluluğun en önemli şartlarından biridir.

Cinsel hayattaki sapmaların insanları ne gibi tehlikelere maruz bırakabileceğine sanırım AIDS iyi bir örnektir.

Cinsel eğitim şart mı? İslam'ın emir ve yasaklarını öğrenmek büluğ çağından itibaren aklı başında olan her Müslüman'a farz ve şart değil midir? Elbetteki bir kısım ibadetlerin sıhhati bu bilgilerin bilinip yaşanmasına bağlıdır. Gusül abdestinin hangi hallerde zorunlu olduğunu kavramadan ibadet hayatı sağlık kazanabilir mi? Öyleyse cinsel bilgiler de doğru kaynaklardan öğrenilmelidir.

Çocuklar cinsel farklılıklarını daha iki üç yaşından itibaren sezmeye başlarlar. Bildiğimiz anlamdaki cinsel 'bilinç' ise ancak büluğ çağı ile birlikte yerleşmeye başlar.

Aslında cinsel terbiye ve eğitim doğumla başlamalıdır. Kılık kıyafetten davranışlara oyun ve oyuncaklara kadar pekçok hususta kız ve erkek çocukları farklı yetiştirilmelidir. Hz. Hasan'ın doğumunda sarıldığı sarı giysiyi Efendimiz beyaz bir giyecekle değiştirmiş renk ayrımının önemine dikkat çekmiştir.

Cinsel terbiye çocukların büyüyüp gelişmesine göre yoğunlaşan bir seyir takip eder. Kızların anneleri erkeklerin babalarınca eğitilmeye başlamaları en uygun olanıdır.

Eğitimin amacı çocuğun cinsine has davranışları normal ve sağlıklı şekliyle kazanmasıdır. Çocuktaki normal gelişme seyri dikkatle izlenmeli sorularına kaçamaklar ve yanlış sapkın yorumlar yerine tatmin edici cevaplar verilmelidir. Azarlamak baştan savmak zarar vericidir.

İbadetle ilgili cinsel bilgilerin verilmesinde geç kalınmamalıdır. Namaz ve orucun gerekleri öğretilirken bu bilgiler verilebilir. 6-7 yaş civarı uygundur. 7 yaşında en geç 10 yaşında çocukların yatakları odaları ayrılmalıdır.

En hassas dönem büluğ çağı: Bedenlerdeki farklılaşma ve duygu dünyalarındaki değişmeler ana babaların onlarla ciddi bir şekilde konuşmalarını yol göstermelerini gerektirir. Artık çocukluktan çıktıkları yetişkin birer genç kız veya delikanlı oldukları bedensel ve ruhsal gelişmelerin onlara yüklediği sorumlulukların gereği anlatılmalıdır. Karşı cinsle ilişkilerin düzenlenmesi cinsel hayatlarında nelere nasıl dikkat edip yasaklardan kaçmaları benimsetilmelidir. İnce ayrıntılara girmek yersizdir. Ancak evlilik hayatına ait meşru bilgilerin sapık yanlış kulaktan dolma art niyetle piyasaya sürülmüş tehlikeli zararlı 'cinsel eğitim' yayınlarıyla karşılanmasının önüne geçilmelidir.

Hadislerde belirtilen meşru ölçüler içindeki cinsel hayat ALLAH'a kulluğun bir yoludur. Sünnete uygun yaşayanın her konuda olduğu gibi cinsel konularda da başı ağrımaz.

Aile ortamında ananın kızına babanın oğluna samimi bir havada doğru bilgileri sunması niçin ayıp olsun ki?.. ALLAH hakkı öğrenmede haya etmemizi emretmiyor ki..

Dengeli ve istikametli bir cinsel hayat huzurun mutluluğun yollarından biridir.

Utanma duygusundan arındırılmış bir hayat anlayışının her fırsatta yaygınlaştırılmaya çalışıldığı cinsî enerjiyi çizgi dışına kaydırma gayretlerinin olumsuz atmosferinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için geç kalmış sayılmayız. Böylece dünyayı cennete çevirecek huzur ve saadetli aile ortamı yüzümüzde güller açtırır.


Dr. İbrahim Erbıyık

alıntıdır