Çocuğun her dönemde taşıyabileceği bir isim olmalı

Üç yıl önce Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerince okuldaki öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre hem erkeklerin hem de kızların “Zeynep” ismini çok beğendikleri belirlenmişti

Öğrencilerin bir kısmının adlarının anlamlarını bilmedikleri isimlerinden rahatsız oldukları da bu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştı Türkiye’de ad koyma geleneğinde “hayvan adları ülke ve şehir adları nehir göl deniz dağ adları kavim adları bitki ve çiçek adları mücevher ve deniz adları dini anlamı olan adlar güzel anlamlı kelimeler güçlü ve kuvvetli anl----- gelen kelimeler din büyüğü adları melek adları devlet büyüğü adları zaman ve doğa olayları bildiren adlar tarihi komutan ve rütbe adları artist adları sporcu adları ile dilek ve güzel duygular dile getiren adlar” önemli rol oynuyor

Araştırma Arapça Türkçe ve Farsça isim taşıyanların büyük çoğunluğunun adlarını sevdiklerini de ortaya koyuyor Buna göre Türkçe isim taşıyanların yüzde 935’u Farsça isim taşıyanların yüzde 938’i Arapça isim taşıyanların da yüzde 816’sı isimlerini severken isimleri İtalyanca Fransızca ve Yunanca kökenli öğrencilerin yüzde 964’ü isimlerini sevmiyor

Ankette öğrenciler çocuklara ad koyarken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralıyor: Anlamı güzel olmalı alay edilecek nitelikte ve lakap takmaya elverişli olmamalı kelimenin sesi kulağa hoş gelmeli eski adlar ve aile büyüklerinin adları olmamalı söylenişi kolay olmalı Türk kültürüne uygun olmalı bireyin taşımaktan rahatsızlık duymayacağı adlar olmalı siyasi çağrışım yapmamalı çocuğun cinsiyetine uygun olmalı çocuğun her döneminde taşıyabileceği bir ad olmalı çocuğun geldiği kültürle bağlantılı olmalı Kuran-ı Kerim’de geçen bir ad olmalı Çocuğun sevebileceği bir ad olmalı dini inançlara uygun olmalı çevre baskısıyla değil anne-babanın ortak kararıyla konmalı fazla kullanılmayan ad olmamalı

ALINTIDIR.