Var mıdır Bu Hitaba Layık Aşklar?


Ve izzetli hürmetli akıllı gayretli şefkatli güzel yüzlü şirin sözlü melek huylu çelebi kollu nâzik belli şirin yıldızlı has ve talihim oğlum annesi gönlüm cânânesi inci tânesi hatunum ve hanımım küçük kadın Zeliha hatun huzuruna;

Candan selamlar ve gönülden dualar edip ol mülayim hatırın kat kat sual ederiz. Allah'ın birliğine emanet veririz.


Benim küçük kadınım benim emektarım. Ne keyiftesin ne haldesin ne demdesin? Neyliyorsun ne işliyorsun? İyi misin hoş musun? Allah muînin (yardımcın) olsun. Kendin uşak (küçük) iken uşak hizmetine düştün. Allah emeklerini zayi etmesin seni bana bağışlasın. Bir dahi dünya gözü ile görüşmek müyesser eylesin; âmin!


Aceb cihanda senin gibi var mıdır? Zeliham! O tatlı canını seveyim o tatlı bakışlarını seveyim. Hiç fikrimden gitmezsin. Böylece âyân gönlümde durursun. Maşallah maşallah! Benim nazlı aşıkım senin için yollarda ve İstanbul'da besteler yazıyorum öğreniyorum ki inşaallah gelende seninle ses sese verelim de çok türlü besteler güzel kitaplar okuyalım. Allah Tealâ'ya aşık olalım safalar edelim.


Bir küçük kadın gördüm hemen sana benzettim. Selam-sabah ettim. Sesi dahi sana benzerdi. Senin hatırın için sokak ortasında ona yarenlik edip ahvalini sordum. Bir ihtiyar kocası varmış zindandaona ekmek götürmüş. On kuruş borcunu verip onu halâs edip sevabını sana bağışladım.


Allah Tealâ senden razı olsun. Zira ben senden yer-gök dolusu razıyım. Allah Şeyh Osman'ı bize bağışlasın âmin! Ve cümle küçük kadınlar sana kurban olsun! Ve büyük kadınlar bacılarına kurban olsun! Benim hakkımda siz bana dünya yetersiniz. Hak Tealâ dördünüzü bana dünyada bağışlasın ve ahirette Firdevs-i Âlâda dahi sizi bana versin. Âmin ya Erhame'r-Râhimin..


Var mıdır bu hitaba layık aşklar...?

Değişen toplum değişen dünya ile duygular da mı değişti
gunumuzde var mıdır bu muhabbete mazhar ...?

("Marifetname" isimli meşhur kitabında "İbrahim Hakkı Efendi"nin gurbetteyken hanımına yazdığı mektubundan bir kesit...)

ALINTIDIR.