Fedakarlığın kurduğu yuva
Resullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle anlatmıştır:
"Adil hükümdar Nurşirevan zamanında bir adamsatın aldığı arazide bir küp hazine buldu.Hemen kendisine toprağı satan adama gittidurumu anlattı.Satıcı;

"Ben orayı sana sattım;toprağın altında ne olduğunu ben bilmembulduğun hazine sana aittiro sana helal olsun"dedi.
Araziyi satın alan adam

"Hayır ben bu hazineyi alamam;ben toprağın altını değil üzerini aldım.Bu hazine sana aittir"dedi.

Hazineyi her ikisi de kabullenmeyince dava Nurşirevan'a kadar çıktı.Nurşirevan bu olaya çok sevindi.Onlara

"Sizin çoçuklarınız var mı?diye sordu.Biri "Evet benim bir oğlum var"dedi.Diğeri "Benim de bir kıızm var"dedi.Nurşirevan"Bensizin akraba olmanızıbu hazineninde onların evliliği ve geçimleri için bir nafaka olmasını istiyorum"dedi.Onlar da emredileni yaptılar ve çoçuklarını evlendirdiler."106

İnsanlık edepcömertlik ve kanaat üzere kurulan bu yuvabütün insanlığa örnek olmuştur.Cimrilik ve hırs üzere kurulan nice yuvalar ise unutulup gitmiştir.

BuhariEhadis'ül-Enbiya

Alıntıdır.