Cocuğa verilen terbiye

Çocuğa verilen terbiye

Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki: “’a yemin ederim ki bir adamın çocuğunu terbiye etmesi kendisi için kilolarca tasaddukta bulunmasından daha hayırlıdır”

Bir babanın çocuğuna vereceği en değerli armağan nedir? Bu hususla ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir şey bağışlayamaz.”

(Tergib ve Terhib c.4/255–2)

Çocuk terbiyesiyle ilgili diğer hadis–i şeriflere bakalım: Câbir b. Semüre’den (r.a.) Resûlullah’ın (s.a.v.

“’a yemin ederim ki bir adamın çocuğunu terbiye etmesi kendisi için kilolarca tasaddukta bulunmasından daha hayırlıdır” buyurduğu rivayet edildi.

(a.g.e. c.4/254–1)

İbn Mâce İbn Abbas’dan (r.a.) Nebi’nin (s.a.v. “Çocuklarınıza ikramda bulununuz ve onları güzel terbiye ediniz” buyurduğunu rivayet etmiştir. (a.g.e. c.4/255–3)

15 yaşına kadar çocukların terbiyesinden anne–babası mesuldür. Şayet 15 yaşına kadar ona İslâmî terbiye vermemişlerse bu hususta gerekli çalışmayı yapmamışlarsa bunun hesabını âhirette vereceklerdir. Zira o anne–baba ’ın verdiği emânete hıyanet etmiş o pek değerli emaneti koruyamamıştır.

Ne yapılacaktır? Birçok hadis–i şerifte üzerinden ısrarla durulduğu gibi; çocuk namaz kılmaya teşvik edilmelidir. Çocuk bir kere namaz kılmaya alıştı mı artık namaz onun için "koruyucu kalkan” gibi olacaktır.

Çocuklara evvelâ ’a sarsılmaz imân telkin edilecektir îmândan sonra en büyük hakikât olan namaz kılmaya teşvik edilecek ondan sonra sırasıyla diğer edep ve ahlak kaideleri öğretilecektir

Alıntıdır.