Babanın duası peygamberin ümmetine duası gibidir
Çocuğun süt emme zamanı bitince terbiyesi ile meşgûl olup kötü ahlâk ve huy edinmesine engel olmalıdır. İnsan tabiatı kötülüğe meyyaldir çabuk bozulabilir. Bunun için boş bırakılmamalı iyi ahlâklı hayâlı olmasına çok dikkat etmelidir. Çocuğunu İslâm terbiyesi ile yetiştirmek nâfile ibâdetle meşgul olmaktan daha hayırlıdır.

İlk terbiye çocuğu kötü arkadaşlardan menetmek alıkoymak olmalıdır. Çünkü çocukların rûhu temiz bir ayna gibidir. Bundan sonra İslâmın şartlarını dînin emirlerini ve sünnetin edeblerini öğretmeli ve bu öğretme işine devam etmelidir. Öğrenmek istemezse müsâmaha göstermemeli ısrar etmelidir. Gerekirse azarlamalıdır. Peygamber efendimiz çocuk yedi yaşına gelince ona namaz kılmasının emredilmesini on yaşına gelince kılmazsa zorlayarak kıldırılmasını emir buyurmuşlardır.

İyi hallerini övmeli kötü hallerini ayıplamalı ve böylece iyiliğe teşvik etmelidir. Elden geldiği kadar açık sitem etmeli yanlışlıkla yaptı unutarak etti deyip cür’etini artırmamalıdır. Gizli bir şey yapmışsa hemen yüzüne vurmamalı hayâ perdesini yırtmamalıdır. Tekrar yaparsa yalnız iken onu tembih etmeli azarlamalıdır. Yaptığı o işin çok çirkin olduğunu söylemeli bir daha yapmaması için korkutmalıdır. Sık sık azarlamamalıdır. Yoksa azarlamak ayıplamak âdet hâline gelir.

ÖNCE EDEBİ ÖĞRETMELİ
Çocuğun gözünde yemeyi içmeyi; pahalı şeyler giymeyi önemsiz göstermeli yaşamaktan maksadın bunlar olmadığı izah edilmeli; hep yemeye içmeye israfa lükse düşkün olmaması için uyarmalıdır.

Önce yemek yemenin edeplerini öğretmelidir. Yemek yemekten maksad bedenin sağlığını korumaktır lezzet almak değildir demelidir. Yemek ve içmek ilâç gibidir onunla açlık ve susuzluk giderilir demelidir. Çeşitli yemeklere alıştırmayıp bir yemekle yetinmeyi öğretmeli iştihâsını zabt ettirmeli istediğini değil bulduğunu yemeye alıştırmalı lezzet ve zevklere önem vermemesini öğretmelidir. Zaman zaman çocuğa kuru ekmek vermeli zaman olur ki ondan başka bir şey bulamadığı olur. Onun için öyle alıştırmalıdır. Çirkin sözleri müzik dinlemeyi menetmelidir.

Babasıyla ve dünya malı ile arkadaşlarına övünmekten yalan söylemekten menetmeli doğru veya yalan yemin etmemesini tembih etmelidir. Büyüklerin yanında susup oturmasını sorulursa kısa cevap vermesini öğretmeli hep iyi konuşmayı âdet etmesini anlatmalıdır. İlim öğrenmeye çok teşvik etmelidir.

Çocuğu cömertliğe alıştırmalı mal ve mülkü gözünden düşürmelidir. Çünkü para ve mal sevgisinin zararı zehirden çoktur. Bütün kötülüklerin kaynağı; parayı dünyâyı sevmektir. Boş zamanlarında çocuklara oyun oynamak için izin vermelidir. Zararsız oyunlar çocuğun bedeni ve ruhi gelişmesini sağlar. Zamanı gelince Sünnet ettirmeli sünnet İslâmiyyetin şi’ârıdır alâmetidir.

Eğer ilim sâhibi olacaksa ilim tahsîli için gerekli terbiye verilmelidir. San’at sâhibi olacaksa o sanatla meşgûl etmelidir. Bu arada dînî vecîbeleri öğrenip yapmasını da ihmal etmemelidir. Kâbiliyetinin hangi ilim ve sanata daha yatkın olduğunu anlayıp o tahsîl ve sanata vermelidir. Zîrâ Peygamber efendimiz; “Kişi ne için yaratılmışsa o işi ona kolaylaştırılır” buyurdular. Bir sanatı öğrenince geçimini ondan sağlamasını istemelidir. Onun zevkini alıp daha iyi yapmaya çalışmalı ve o sanatın inceliklerini öğrenmeli branşında ihtisâs sahibi olmalıdır. Ev idare edebilecek bir hale gelince saliha bir kızla hemen evlendirmelidir.

BEDDUA EDİLMEMELİDİR

Anne-Baba çocuğuna hep hayır ile duâ etmeli bedduâ etmemelidir. Hadîs-i şerîfte “Babanın çocuğuna duâsı peygamberin ümmetine duâsı gibidir” buyuruldu. Yanî babanın çocuğuna duâsı peygamberin ümmetine duâsı gibi kabûl olunur.

Bunun için anne-baba çocuğuna bedduâ etmemelidir. Çünkü kabûl edilir ve ona zarar verir. Kendisi de zarar görür. Adamın biri Abdullah bin Mübârek’e gelip çocuklarından birini şikâyet etti. Abdullah bin Mübârek “çocuğuna bedduâ ettin mi?” buyurdu. “Evet” dedi. “Onu sen bozdun o beğenmediğin hâle sen düşürdün” buyurdu...

Alıntıdır.