Nişanlıdan ayrılmak vebal almak mıdır?

Nişanlılık dönemi kişilerin bir birini tanıma dönemidir Bu bakımdan bu dönemde çeşitli sebeplerden dolayı evlilikten vazgeçildiği takdirde karşıki insanın hakkına geçilmiş olmaz

İslâm hukuku nişanlıları evlenmeye mecbur etmemiştir Ancak meşrû bir sebep olmaksızın nişanı bozmak mekruh veya haram sayılmıştır Nişanın bozulması halinde daha önce mehir verilmiş ise bunun iâdesi gerekir Nişanlıların birbirlerine verdikleri hediyelere gelince Bu konuda hîbeden dönme hükümleri uygulanarak bunlar mevcutsa aynen iade edilir Kullanılmış ve artık mevcut değilse birşey gerekmez Şâfiîlere göre hediyeler duruyorsa aynen kullanılmış ve yokolmuşsa bedeli bakımından iade edilirler Mâlikîlere göre ise nişanlanma ve evlenme örf ve âdetin çok rol oynadığı bir saha olduğu için hediyeler konusunda o beldenin örfüne uyulur Örf kaidesi yoksa ve nişanı erkek bozmuş olursa kadın verilen hediyeleri iâde etmek zorunda değildir

Alıntıdır.