Eşini kıskanmak

Sual: Karı-kocadan birinin eşini kıskanmasında bir sakınca var mıdır?

CEVAP

Bazı çevrelerde kıskanmayı ayıp gibi çağ dışı gibi göstermeye çalışıyorlar. Gayur olmak yani namusunu korumak için meşru hudutlar içinde kıskançlık göstermek dinimizin emridir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(ü teâlâdan daha gayuru yoktur ve bunun için fuhşu yasaklamıştır.) [Buhari]

(Namus gayreti imandan kadın-erkek bir arada eğlenmek de nifaktandır.) [Deylemi]

Namusunu kıskanmayana deyyus denir. Deyyuslar için hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(ü teâlâ Cenneti yaratınca “Cimri sana giremez deyyus senin kokunu bile duyamaz” buyurdu.) [Deylemi]

(içki içene ana-babasına âsi olan kimseye ve deyyusa Cennete girmek haramdır.) [i.Ahmed]

Bu büyük günahları işleyen kimsenin zerre kadar da olsa imanı varsa günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete gider. Fakat günahlar insanı küfre sürüklediği için bu günahlara devam etmek büyük felakete yol açar. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Bir an önce tevbe edip günahlardan sıyrılmalıdır. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.

Kadının kumasını da kıskanması normaldir. Fakat kıskançlığını açığa vurarak meşru sınırı aşmamalıdır. (ü teâlâ kıskançlığı kadınlara ve cihadı erkeklere yükledi. Hangi kadın bu emre iman ederek sabrederse şehid olan mücahid kadar sevap kazanır) hadis-i şerifinde de kadınların sabır göstermelerine işaret buyurulmaktadır. Kadın hem kıskanacak hem de buna katlanacaktır. işte bu büyük fedakârlık erkeklerin cihadı gibi tutulmuştur.


Sual: Gayur olmakla kıskanmakla haset etmek arasında ne fark vardır?

CEVAP
Haset kıskanmak çekememek demektir. Yani ü teâlânın birisine vermiş olduğu nimetin ondan gitmesini istemek demektir. Ondan gitmesini istemeyip de kendisinde de olmasını istemek haset olmaz. Buna gıpta etmek imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. islamiyet’in ahkamına yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden gözeten salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur. Birisinde bulunan kötü zararlı şeyin gitmesini istemek gayret olur. Gayret gösterene de gayur denir. Gayret bir kimsede olan hakkına onun başkasını ortak etmesini istememektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Mümin gayur olur. ü teâlâ ise daha gayurdur.) [Müslim]
(Namus gayreti imandandır.) [Deylemi]

ü teâlânın gayret etmesi kulunun kötü çirkin şey yapmasına razı olmamasıdır.

insanın ü teâlâya gayret etmesi haram işlenmesini istememekle olur.

Yusuf aleyhisselamın (Sultanın yanında benim ismimi söyle!) demesi gayret-i ilahiyyeye dokunarak senelerce zindanda kalmasına sebep oldu. ibrahim aleyhisselamın oğlu ismail’in dünyaya gelmesine sevinmesi gayret-i ilahiyyeye dokunarak bunu kurban etmesi emrolundu. ü teâlânın çok sevdiklerine bazı evliyaya böyle gayret etmesi çok vâki olmuştur.

Alıntıdır.