Eşlerinizle Konuşurken Dikkat Edin!

Peygamber Efendimiz (sallû aleyhi ve sellem) Miraç Gecesi sonrasında ashabına gördüklerine anlatırken bunlardan birisi de Cennet ehlinin çoğunlukla fakirler ve çocukların cehennem ehlinin de zenginlerin ve kadınların olduğunu söyler. Bu durumu anlayamayan sahabeler karşısında durumu açıkça izah etmiştir.

İbni Ömer radıyû anhüma'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallû aleyhi ve sellem:

"Ey kadınlar! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben cehennemin çoğunu sizin doldurduğunuzu gördüm"

buyurmuştu. Orada bulunan kadınlardan biri:

- Niçin cehennemin çoğunu biz dolduruyoruz? diye sordu. Resul-i Ekrem de:

"Çünkü siz çok lanet eder ve kocanızın yaptığı iyilikleri unutursunuz. Akli ve dini eksik olup da aklı başında adamların aklını çelen sizin gibisini görmedim"

buyurdu.

Başka bir Hadis-i Şerif'te

Kadın kocasına "Senden asla bir hayır görmedim" derse ameli boşa gider.
Ravi: Hz. Aişe (r.anha)

Bu konuda şunları söyleyebiliriz: Kavga zamanlarında kadınların kocalarına karşı çok dikkatli sözler etmeleri onları lanetleyici ve yaptıklarını yok edici tavırlarından kaçınmaları gerekir. Bu laflar hem erkeğin gururunu iyice inciterek bir daha geri donuşu olmayan bir ayrılığa sebep olabilir hadis-i şeriflerden de görüldüğü üzere yapılan tüm ameller boşa gidebilir. Daha da önemlisi kocaya yapılan bu itaatsizlik ve kocanın seneler boyunca yaptıklarına karsı inkâr ve şükürsüzlük Gayretullah'a dokunabilir çok kotu sonuçlara sebep olabilir. Bu konuyu da eslerimize ve dostlarımıza hadisler ışığı altında anlatalım izah edelim.

Bu durum genel olarak kadınlar için geçerli olup erkekler için de geçerlidir. Bu sebeple her iki tarafın da birbirlerine karşı tavır ve sözlerine ne zaman olursa olsun çok dikkat etmeleri gerekir.

Hem Resulü (sû aleyhi ve sellem) buyurmamış miydi:


"Kim bana iki çene ve apış arası mevzuunda söz verir kefil olursa ben de ona cennet için kefil olurum."Ravi : Buhari Rikak 23

İki çene arasını koruyamayan insanların daha çok kadınların apış arasını koruyamayan insanların da daha çok erkeklerin olduğu görüldüğü halde her iki madde de kadın ve erkekler için geçerlidir. Ayrım söz konusu değildir.Amaç vurgu yapmaktır.

Hadisler ve ayetler bizler için en güzel öğütlerdir. Tabii ki üzerinde düşünür ve onları tatbik edersek...

hepimizi Peygamber Efendimizin s.a.v. bizlere kefil olmasını nasip eylesin. Bizlere de hayatimizi onun kefilliğine yakışır şekilde yasamamızı nasip etsin.

Amin!

Alıntıdır.