Müslüman bir kadın hristayan bir erkekle neden evlenemez

Müslüman bir kadın hristayan bir erkekle neden evlenemez

Müslüman kadın ve erkek müşriklerle evlenemez Müşrik kadın Allah'a başka şeyleri ortak koşanörneğîn puta yıldızlara ateşe ya da hayvana tapan kadındır

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah 'a ortak koşan kadınlarla onlar iman etmedikçe evlenmeyin (1)

Bir müslüman erkeğin Yahudi veya hıristiyanlardan bîr kadınla evlenmesinde bir sakınca yokturBu konuda ulema icma etmişlerdirAyet-i kerimede şöyle buyuruluyor: "Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları mehirlerini verip nikahlayınız onlar size helaldir "(2)

Ehli kitap olan bir kadınla evliliğinin mubah olmasındaki hikmet; bu kadının müslümania evlenmesi sebebiyle Allah'a peygamberlere ahiret gününe İman etme ihtimalidir

Müslüman bir kadının bir kâfirle evlenmesi icma ile haramdır "Müşrik erkeklerle iman etmedikçe onlara mümin kadınları nikahlamayın " (3)

Çünki böylesi bir evlilikte mümin kadının küfre düşmesi korkusu vardır Koca karısını kendi dinine çağıracaktır Kadınlar genelde erkeklerine uyarlar ve onların yaptıklarından etkilenirler ve onları dinlerinde tahrik ederler (4)

Müslüman bir erkeğin Hıristiyan bir kadınla yaptığı bu evliliğinin caiz oluşundan hareketle Müslüman bir kızın da Hıristiyan bir erkekle evlenebileceğinin caiz olacağını söylemek mümkün değildir Çünkü bu anlayışta ikisi arasındaki büyük farkı fark etmemek vardır Şöyle ki:

Hıristiyan bir kadının vardığı Müslüman erkek Hıristiyan karısının kitabını peygamberini inkar etmiyor tam aksine tasdik ediyor hürmet ve saygıda asla kusur göstermiyor Böylece Hıristiyan kadın vardığı Müslüman erkekte din açısından bir aşağılanmaya ve saygısızlığa maruz kalmıyor Bir kaybı da söz konusu olmuyor Müslüman bir kızın varacağı Hıristiyan bir erkek ise böyle bir tanıma ve saygıya sahip değildir Hıristiyan erkek alacağı Müslüman kadının inandığı Hazreti Muhammed’i (sas) de Kur’an-ı da tasdik etme yolunda bir yaklaşımı söz konusu olmuyor Böylece Müslüman bir kız Kitap’ını da Peygamber’ini de dinini de açıkça inkar eden bir erkeğin nikahı altına girme aşağılanmasına maruz kalıyor Yapılacak evliliğin engeli de bu aşağılanma ile meydana geliyor Böyle bir evliliğin tek çaresi Hıristiyan erkeğin de Müslüman erkek gibi aldığı Müslüman kadının Kitap’ını ve Peygamber’ini tanıyarak şehadet kelimesiyle bu inancını açıklamasıdır Böylece Müslüman kadın da Hıristiyan kadın gibi dinini inkar etmeyen biriyle evlenmiş olma eşitliğine kavuşmuş bulunacak konu adil şekilde halledilmiş olacaktır

Demek oluyor ki; hiçbir kadın Kitap’ını Peygamber’ini inkar ederek kendisini aşağılamış olan bir erkekle evlilik yapmaya kendini mecbur duruma düşürmemeli geçersiz bir evlilik yapmaya mahkum hale gelmemelidir

Bakara Suresi ayet 221 ile Maide Suresi’nin 5 ayetinin açıklamalarına bakılabilir

Hristiyan bir erkek eğer müslüman olursa o takdirde müslüman bir kadının onunla evlenmesi caiz olur

(1) Bakara 221
(2) Maide 5
(3) Bakara 221
(4) Fetevâ-i Hindiye 11/330

Alıntıdır.