Kaderimizde kim varsa onunla mı evlenmek zorundayız? Evlilik kader midir?

Kader Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bilmesidir. Bu açıdan insanların iradesini ilgilendiren konularda insan iradesine bırakılmıştır.

Kaderi ikiye ayırabiliriz: ızdırari kader ihtiyari kader.

"Izdırari kader"de bizim hiçbir tesirimiz yok. O tamamen irademiz dışında yazılmış. Dünyaya geleceğimiz yer annemiz babamız şeklimiz kabiliyetlerimiz ızdırari kaderimizin konusu. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Bu nevi kaderimizden dolayı mesuliyetimiz de yok.

İkinci kısım kader ise irademize bağlıdır. Biz neye karar vereceksek ve ne yapacaksak Allah ezeli ilmiyle bilmiş öyle takdir etmiştir. Sizin sorduğunuz soruda bu alanda müzakere edilmektedir. Yani siz bir aday tipi belirliyorsunuz ve arıyorsunuz. Allah’ta sizin istediğiniz vasıflara sahip birkaç kişiyi önünüze çıkarıyor. Sizde bunlardan birini iradenizle beğenip kabul ediyorsunuz. Alah’ın alacağınız eşin kim olduğunu ezelde bilmesi kader fakat sizin iradenizle seçmeniz cüz’i irade dediğimiz insanın sorumluluk sınırlarıdır.

Evlilik de irademize bağlı olan ihtiyari kader kısmındandır. Yani insan kimi ister kimle evlenirse o kaderi olur.

Alıntıdır.