Eşcinsellik
Kadının kadınla sevişmesi ilişkisi kesinlikle haramdır Bu sevicilik veya lezbiyenlik denen cinsel bir sapmadır Seviciliğin haram oluşunda İslam'da ittifak vardır

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Ve onlar ki iffetlerini korurlar; ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir"

Allah Resulu buyuruyor:
"Kadınların sürtüşmesi onlar arasında zinadır"
"Bir kadın diğer bir kadına çıplak vücudunu değdirmesin"
"Erkek erkeğin avretine kadın da kadının avretine bakmasın Bir erkek ile bir erkek tek yatakta birlikte bir kadın da bir kadınla aynı yatakta beraber yatmasınlar"

Kaynak:

Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

(Kalb göze tâbidir Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur Kalb harama dalarsa günahlardan sakınmak güç olur O halde imanı olanların haram işlememesi harama bakmaması gerekir)

Erkeklerin homoseksüel [eşcinsel] olması haram olduğu gibi kadının da homoseksüel [lezbiyen] olması yani herhangi bir kadına şehvet ile dokunması ve bakması haramdır Kadınların kadınlara şehvet ile bakması ve dokunması kocasından başkasına erkek ve kadın kim olursa olsun yabancıya süslenmeleri caiz değildir Erkekle kadın başka cinsten oldukları için bir araya gelmeleri nispeten güçtür Kadının kadına yaklaşması ise daha kolaydır Bunun için kadının kadına bakması ve dokunması erkeğin kadına ve kadının erkeğe bakmasından daha kötü olabilir Lezbiyenliğe Fransızca safizm deniyor


Erkeğin erkek için ve kadının kadın için avret yeri diz ile göbek arasıdır Bir kadın başka bir kadının göbek ile diz arasına bakamaz Zaruretsiz bakarsa haram işlemiş olur Kadının yabancı erkek için avret yeri el ve yüzünden başka bütün bedenidir Başkasının avret yerine lüzumsuz şehvetsiz de bakmak haramdır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Erkek erkeğin kadın kadının avret yerine bakması helal değildir) [Abdurrezzak Eşiat-ül-lemeat]

(Kadının kadın
a yaklaşması [lezbiyenlik safizm] zinadır) [Taberani]


(Erkeğin kadına kadının da erkeğe [şehvetle] bakması haramdır) [Taberani]


(Erkeğin erkeğe kadının kadına yaklaşması zinadır) [Beyheki]


(Erkek erkekle kadın kadınla [zaruretsiz] aynı yatakta yatamaz) [İAhmed]


(Erkek erkekle kadın kadınla yetinirse ümmetim helak olur) [Hakim Beyheki]

(Erkek erkekle kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmaz) [Hatib]


(Erkek erkekle kadın kadınla [çirkin iş için] beraber olamaz) [Abdurrezzak]


(Ahir zamanda eşcinsel üç kısım olur: Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla diğeri tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar Allah bunlara lanet etsin! Eğer tevbe ederlerse Allahü teâlâ tevbe edenin tevbesini kabul eder) [Deylemi]


Her türlü günahın tek ilacı vardır Bu ilaç Kur'an-ı kerimde açıkça bildiriliyor Bu ilacı kullanan her Müslüman alışkanlık haline gelen büyük günahlardan mutlaka kurtulur

Bir âyet-i kerime meali şöyledir:


(Namaz münker ve fahşadan [edepsizlikten hayasızlıktın akla ve dine uymayan uyuşturucu içki zina eşcinsellik {homoseksüellik livata lezbiyenlik** gibi her türlü kötülükten] alıkoyar) [Ankebut 45]

Namaz kötülükten alıkoymuyorsa namaz doğru kılınmıyor demektir

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Bir kişinin namazı kendini fahşa ve münkerden [her türlü kötülükten] alıkoyamıyorsa Allah’tan uzaklığı artar) [Taberani]
Bir genç namaz kılar ve her türlü kötülüğü de yapardı Bu gencin durumunu Resulullaha bildirdiler Peygamber efendimiz (Bir gün gelir namaz onu diğer günahları işlemekten alıkoyar) buyurdu Aradan çok zaman geçmedi O genç günahlarına tevbe etti iyi hâl sahibi oldu Bu bakımdan namazı doğru kılmalıdır!

Demek ki namaz kılan bütün kötülüklerden uzak kalıyor Yani insan namazı doğru kılarsa dine tam uymuş olur Dine tam uyan da hiç bir kötülüğü işlemez ayrıca dinimizin emrettiği iyi işleri yapmaya çalışır O halde yapılacak iş namazı doğru kılmaya çalışmaktır Namazı doğru kılabilmek için önce itikadın düzgün olması şarttır Daha sonra diğer şartlar gelir Bu şartlara riayet eden mutlaka her türlü kötülüğü bırakır


Kötülerle gezmek bile çok zararlıdır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kötü arkadaş demirci körüğü gibidir Üflenince ateş kıvılcımları seni yakmazsa da kokusu seni rahatsız eder) [Buhari]

(İyi arkadaş güzel koku satan gibidir Sana koku sürmese de yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın) [Müslim]

Alıntıdır.