Hadislere göre boşanma

BOŞANMADA SÜNNETE UYGUN OLAN UYGULAMA

Bize Hâlid b. Mahled haber verip <dedi ki) bize Mâlik Nâfi'den (O da) İbn Ömer'den (naklen) rivayet etti ki; O karısını hayızlı iken boşamıştı da (babası) Hz. Ömer bunu Hz. Pey-gamber'e bildirmişti. (Hz. Peygamber) de şöyle buyurmuştu: "O'na (karısına) dönmesini ve onu temizleninceye sonra (tekrar) hayız oluncaya sonra (tekrar) temizleninceye kadar (karısı olarak yanında) tutmasını emret. Ondan sonra dilerse (onu) tutar dilerse (kendisine) dokunmadan önce (onu) boşar. İşte kadınlar boşanılırken Allah'ın gözetilmesini emrettiği iddet budur!"

SÜNEN-İ DARİMİ
Boşanma bölümü
Bölüm 1 hadis no 2267

Alıntıdır.