Köklü ve sağlam bir aile yapısı millet hayatının sıhhat ve devamının temel
Ebu Hüreyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kadın dört şeyden biri; malı soyu-sopu güzelliği verdini için alınır. Elleri toprak dolası sen dindar olanını seç !"(l) şartıdır. Bu sebeple olmalı ki ailenin kuruluşundan itibaren dikkat edilecek ana konular Sevgili Peygamber'imizin mübarek hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Biz bunlardan bir kaçına işaret etmek istiyoruz.

Hadisimiz eş seçiminde dikkate alınan dört unsuru vakıayı tesbit çerçevesinde saymaktadır. "Vakıayı tesbit" demek insanlar arasında adet olanı olduğu gibi dile getirmek demektir. Yoksa "siz de öyle yapın" anlamında değildir. Nitekim Efendimiz açıkça müslümanlara eş seçiminde "dindar olanı" tercih etmelerini tavsiye etmiştir.

Güzelliğin zenginliğin ve soyluluğun hem geçici hem de olumsuz gelişmelere ve didişmelere gebe nitelikler olduğu binlerce kez tecrübe edilmiştir. Ancak "dindarlık" bütün beşeri ve dünyevi özellik ve niteliklerin özünde ve ötesinde her türlü şart altında faydası görülecek ve kendisiyle mutlu olunabilecek bir vasıftır. Dindar eş ve aile bazılarının sandığı gibi sadece sıkıntılı zamanlar için değil mutlu ve sevinçli zamanlar için de aynı derecede gerekli ve geçerlidir.

Hz. Peygamber'in şu ikazı pek manidardır: " Kim bir kadınla sadece sayu-sopu şerefi itibarı için evlenirse Allah o kimseyi zelil eder.

Kim bir kadınla sadece malından dolayı evlenirse Allah onu fakir kılar. Kim de gözünü haramdan korumak ırz ve namusunu muhafaza etmek akrabası ile ilişkilerini devam ettirmek İçin evlenirse Allah bu evliliği iki taraf için de hayırlı ve uğurlu kılar" (2)

"Rabblmiz!. Bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver!"(3)

ayetinde "göz aydınlığı" diye nitelenenler herhalde ve öncelikle "dindar eşler"dir. Huy güzelliği "dindarlık" la desteklenmesi halinde sürekli mutluluk sebebi olur. Bu da göz aydınlığının ta kendisi olsa gerektir.

Uyarılar

Tercihini ve seçimini dindar eşten yana kullanması istenen müslüman erkeklere Hz. Peygamber şu gerçeği de hatırlatmıştır;

"Mü'minlerin en olgunu ahlakı en güzel olanlardır. Sizin en hayırlılarınız kadınlarına karşı hayırlı olanlarınızdır."(4)

"Geçimini üstlendiği aile bireylerinl ihmal etmesi kişiye veba.l olarak yeter." (5)

Sevgili Peygamberimiz ailedeki denge huzur ve mutluluğu sağlamak için on sahabi tarafından rivayet edilen bir hadiste hanımlara da şu gerçeği hatırlatmıştır.

"Şayet ben bir insanın bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım hanımın kocasına secde etmesini emrederdim."(6)

Bu hadis uslüb ve vurgu olarak ailedeki huzurun "sadakat ve itaat" noktasında toplandığını göstermektedir.

"Kocası kendinden razı olduğu halde ölen kadın cennete girer."(7)

Bu hadis ise hem bir teşviki hem de bir tesbiti ihtiva etmektedir. Aile hayatında kadın öteki unsurlardan ağırlıklı bir yere ve role sahiptir. Kadının yaratılışı gereği ahngan ve çabuk kırılan bir yapısı vardır. Dolayısıyla çevresindekileri ve öncelikle eşini rahatsız etme ihtimali büyüktür. Bu sebeple de Hz. Peygamber'in hanımlara yönelik uyarı ve irşatlan daha yoğundur.

İşte bu yoğunluk bile dindar aile için "dindar eş" seçiminin lazım geldiğini ortaya koymaktadır. Giderek karmaşık bir hal alan toplum değerleri aile yapısının geçmiştekinden çok daha sağlam olmasını gerekli kılmaktadır. Bilinen bir gerçektir ki insanı üretici olduğu sürece değil yaşadığı sürece değerli bulan ona aile ortamında bakan bir aile kadar hiç bir şey mutlu edemez. Hangi darulaceze sakini gerçekten mutludur?

İnkar edilemez bir gerçektir ki herkes evinde rahat eder. Evler ve aileler biribirlerine tahammül etmesini bilen sadakat ve ferakat sahibi eşler sayesinde huzur yuvası olabilir. Bu sebeple "aile yuvasını" geçiçi hevesleri tatmin ocağı olarak değil sonuçları itibariyle öteki dünyaya uzanan oradaki hayatın şeklini tayin eden "ebedi bir kurum" olarak görmek gerekmektedir. Böylesi bir bakış açısına sahip eşlerden oluşan aileler daha doğrusu "dindar aileler" dünya için olduğu kadar gerçek istikbal için de güven kaynağıdır.

Sevgili Peygambeıimfz bir başka hadislerinde dünyada elde edilmesi için gayret gösterilmeye değer bulduğu kıymetleri "şükreden gönül zikreden dil ve ahiret işlerinde (bir iivayete göre de imanı yaşamakta) kocasına yardımcı olan dindar hanım" olarak bildirmiştir(8).

Alıntıdır.