Kadın Erkek Beraberliğinde Nişanlılık

Zina gibi büyük haramlara sebebiyet veren ikinci derecedeki cinsel haramlardan biride erkek kadın beraberliğidir. Birbirine mahrem olmayan erkekle kadının yalnız başlarına bir arada kalmalarıdır. Bunun içindir ki İslam dini kadın erkek beraberliğini; yalnız olarak bir arada kalmalarına yasak getirmiştir. Allah Rasulü bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır. "Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan (nikahına düşecek) bir kadınla bir arada yalnızca kalmaya görsün onların üçüncüleri mutlaka şeytan olur." "... Şeytan da her birinizin kan damarınızda (kanınız gibi iradenizin dışında) akar."

İslam dininin değindiği beraberlik yasağına akraba fertlerini de içine aldığı gibi nişanlı çiftleri de içine almaktadır. Yani ergenlik çağına gelmiş birbirleriyle nikahlı olmayan ve birbirine mahremde bulunmayan bir erkekle bir kadının bir arada yalnız kalmaları ile ilgili İslami yasak nişanlanmış çiftleri de içine alır. Nişanlı çiftler İslam dinine göre birbirlerine yabancıdırlar. Nikah bağı olmaksızın sadece nişan bağı veya sözlülük baş başa bir arada kalmayı meşrulaştırmaz. Bu durum itibariyle nişanlı veya sözlü çiftler yalnız olarak bir araya gelemezler.

Birbirleriyle evlenebilecek erkekle kadının aralarında nikah bağı olmaksızın bir arada bulunmalarını yasaklayan İslam dini bu yasağını ihlale sebep olacak her türlü işleri de haram kılmıştır.